Az MHtE története

Az MHtE megalakulásától napjainkig
 

 

Az MHtE létrehozásának célja és fejlõdése

Az MHtE a társasági törvény elõírásai, valamint az alakuláskor az illetékes szervek engedélye alapján a "Magyar" engedélyezésével a következõ alapítói célkitûzések jegyében jött létre:

 • a hegesztéstechnikai és anyagvizsgálati elõírások, irányelvek, szabványok, mûszaki követelményrendszerek véleményezése, honosítása, valamint kidolgozása;
 • a hegesztõ és anyagvizsgáló képzés, továbbképzés személyi és tárgyi feltételeinek és követelményeinek meghatározása, a hazai és külföldi elõírásoknak megfelelõ képesítõ és minõsítõ vizsgáztatás, illetve vizsgabizottságok szervezése;
 • a hegesztõ és anyagvizsgáló képesítések és minõsítések, állami kijelölések, hazai és nemzetközi akkreditációk megszerzése, a képesítõ vizsgák szervezése, minõsítések lefolytatása, bizonyítványok kiadása és nyilvántartása;
 • a vizsgálati eljárások, módszerek összehangolása, a termék- és üzemalkalmassági tanúsításokra akkreditációk és kijelölések megszerzése és tanúsítások végzése;
 • termelõeszközök kül- és belkereskedelme;
 • kiállítás- és konferenciaszervezés, reklámtevékenység;
 • külföldi szakintézményekkel kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.

Az elmúlt 25 évben a célkitûzések végrehajtása érdekében a tevékenységek a következõ fõ csoportokba sorolhatók:

 • az MHtE általános szervezeti változásai, bizottságai, testületei, tagságai, bel- és külföldi kapcsolatai;
 • az állami képzési (OKJ), minõsítési (MHT), terméktanúsítási (GM) rendszerekben rendeleti kijelölések alapján végzett tevékenységek;
 • a magyar (NAT) és nemzetközi (EWF, TÜV CERT) akkreditációk és megállapodások (TÜV Rheinland, ÉMI-TÜV Bayern, SLV München és SLV Halle) alapján végzett tevékenységek;
 • a magyar hegesztõ és anyagvizsgáló képesítések és minõsítések európai harmonizációja (EWF diplomák és MSZ EN szabványok alapján végzett minõsítések és tanúsítások);
 • rendszeres nagyrendezvények (Hegesztéstechnikai Szakkiállítások és Hegesztõfelelõsök Országos Konferenciája, vizsgáztatók továbbképzése);
 • a hazai szabványosításban, valamint
 • a hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel;
 • tanulmányutak (konferenciák, kiállítások, tapasztalatcserék, stb.) szervezése;
 • az MHtE taglétszámának bõvítése.

 

A kitûzött célok alapján az elmúlt 29 év fõbb történéseit évenként és csak címekben érintõ "eseménynaptár" a következõ:

1990

 • az MHtE megalakulása (31 alapító jogi személyiséggel) elnök, igazgató és a felügyelõ bizottság megválasztása 3 évre;
 • a Szervezeti és Mûködési Szabályzat jóváhagyása;
 • alapítói vagyon (törzstõke) és az egyszeri mûködési költség meghatározása, cégbejegyzés;
 • a "Hegesztéstechnika" címû folyóirat, az MHtE logó és az MHtE Minõségbiztosítási Tanács létrehozása.
 

1991

 • a Hegesztõminõsítõ Bizottság (HMB) mûködtetése;
 • az MHtE Minõségbiztosítási Tanács SzMSz elfogadása, elnökének, titkárának és operatív bizottságának megválasztása;
 • a "Mûanyaghegesztõ képzés-képesítés" rendszerbe illesztése;
 • külföldi tanulmányutak szervezése (Csehország, Ausztria; 104 fõ);
 • import-bizományosi hegesztõgép kereskedelem;
 • további 8 szervezet csatlakozása (taglétszám: 39).

 

1992

 • osztrák felkészítés az EN 287-1 sz. hegesztõminõsítõ szabvány alkalmazására;
 • a Magyar Hegesztõminõsítõ Testület az MHtE-t operatív szervezetévé választotta és megbízta a hegesztõk minõsítésével;
 • az MSZ EN 287-1 szabvány magyarországi bevezetésével a hegesztõminõsítés megkezdése;
 • szakértõi testület létrehozása hegesztési szakterületre;
 • német-magyar hegesztõoktató (multiplikátori) képzés lefolytatása és tananyagainak, követelményeinek átvétele (licencszerzõdés) és terjesztése;
 • 26 féle hegesztési követelmény és tematika elkészítése IKM részére;
 • a hegesztõüzemek kis- és nagyalkalmassági minõsítésének elõkészítésérõl együttmûködési szerzõdés az SLV Münchennel;
 • az MHtE tagja lett a VOSZ-nak és a MAGOSZ-nak;
 • az igazgató, a kibõvített felügyelõ bizottság, valamint az elnökhelyettes megválasztása 5 évre;
 • külföldi tanulmányutak szervezése (Olasz, Svéd, Finn, Ausztria, Németország; 52 fõ);
 • további 4 szervezet csatlakozása (taglétszám: 43).

 

1993

 • vizsgabiztos-szakértõk felkészítése és megbízása (46 fõ);
 • a "képzõ,- képesítési- és minõsítési helyek alkalmasságának tanúsítása" szakértõinek felkészítése és a tanúsítás bevezetése;
 • megállapodás az energiafelügyelet, az atomenergiai felügyelettel és a Bányászati Hivatallal az MSZ EN 287-1 szerinti minõsítések többletkövetelményeirõl;
 • az MSZ EN 287-1 sz. szabvány szerinti hegesztõminõsítés frontális bevezetése (ez évben 1650 fõ szerez az új szabvány szerint minõsítést);
 • az MHtE tagja lett a Magyar Minõség Társaságnak;
 • külföldi tanulmányutak szervezése (Finno., Svédo., Dánia, Németo., USA; 81 fõ);
 • további 8 szervezet csatlakozása (taglétszám: 51).

 

1994

 • kijelölés az IKM-tõl "Szakmai vizsgaszervezõ és vizsgáztatói feladatok ellátására a hegesztõ- és anyagvizsgáló képesítésekre" (3 évre);
 • vizsgaszervezõi és személyzettanúsítási feladatok ellátása;
 • felkészítés az Európai Hegesztési Szövetséghez való csatlakozásra;
 • külföldi tanulmányutak szervezése (Ausztria, Spanyolo., Portugália, Németo.; 103 fõ);
 • további 6 szervezet csatlakozása (taglétszám: 57).

 

1995

 • az I. Hegesztési Szakkiállítás megszervezése a MACH-TECH keretein belül;
 • "Képesítési Szakbizottság" létrehozása;
 • "Referencia bázis" címek odaítélése;
 • együttmûködési megállapodás a TÜV-Rheinland Hungária Kft-vel a magyar-német közös hegesztõminõsítésekre (az MHT-TÜV Rheinland Köln megállapodás alapján);
 • együttmûködési megállapodás a spanyol CESOL Hegesztési Szövetséggel;
 • a roncsolásmentes anyagvizsgálók tanúsítási rendszerének kialakítása MSZ EN 473:1994 sz. szabvány szerint;
 • az MSZ EN 473:1994 sz. szabvány alkalmazásának jogszabályi elrendelése (45/1995.(IX.21.)IKM);
 • csatlakozás a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarához;
 • MHtE a DVS tagja lett;
 • külföldi tanulmányutak szervezése (USA, Skandinávia, Olaszo., Németo.; 131 fõ);
 • további 6 szervezet be- és 1 szervezet kilépése (felszámolás miatt), (taglétszám: 62).

 

1996

 • a hegesztõminõsítés jogszabályi elrendelése (6/1996.(II.21.)IKM);
 • a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálta az MHtE-t az MSZ EN 45013 sz. szabvány szerint a roncsolásmentes anyagvizsgálók (MSZ EN 473:1994.) személyzettanúsítására;
 • az MHtE tagja lett a Nemzeti Akkreditáló Testületnek;
 • a hegesztõ és anyagvizsgáló képesítések és minõsítések folyamatos végzése, oktatási dokumentációk kiadása;
 • együttmûködési megállapodások és tanulmányutak (Ausztria, USA; 114 fõ);
 • további 6 szervezet csatlakozása (taglétszám: 68).

 

1997

 • kijelölés az IKIM-tõl "Szakmai Vizsgaszervezõ és vizsgáztatói feladatok ellátására a hegesztõ- és anyagvizsgáló képesítésekre" (további 3 évre);
 • a II. Hegesztéstechnikai Szakkiállítás megszervezése;
 • MHtE-ÉMI TÜV Bayern együttmûködési megállapodás a közös hegesztõminõsítésekre;
 • együttmûködési megállapodás a román hegesztési intézettel;
 • az MHtE révén Magyarország teljes jogú tagja lett az Európai Hegesztési Szövetségnek (EWF);
 • az MHtE a Magyar Szabványügyi Testület tagja lett;
 • az MHtE igazgatójának és a felügyelõ bizottság tagjainak megválasztása további 5 évre;
 • tanulmányutak szervezése (Németo., Dél-Amerika, Skandinávia; 134 fõ);
 • · további 4 szervezet be- és 1 kilépése (taglétszám: 71).

 

1998

 • az Anyagvizsgáló Tanúsítást-irányító Bizottság létrehozása, elnökének, titkárának megválasztása az ATB SZMSZ elkészítése és elfogadása;
 • a mûanyaghegesztõk minõsítési rendszerének bevezetése (vizsgáztató szakértõk kiképzése, szabályzat, stb.);
 • az Európai Hegesztési Szövetség tagjaként az MHtE létrehozta a független Meghatalmazott Nemzeti Testületet (ANB), amely által akkreditációt kapott európai érvényû hegesztõmérnök (EWE), hegesztõtechnológus (EWT), hegesztõspecialista (EWS) és kiemelt hegesztõ (EWP) diplomák kibocsátására, illetve a képzési helyek meghatározására;
 • tanulmányutak szervezése (Ausztria, Németo., Anglia, Spanyolo., Olaszo.; 261 fõ);
 • további 2 szervezet csatlakozása és 2 szervezet kilépése (összevonások miatt) (taglétszám: 71).

 

1999

 • európai érvényû képesítések megszervezése és 86 diploma kiadása;
 • a III. Hegesztéstechnikai Szakkiállítás megszervezése;
 • együttmûködési megállapodás a szlovák (VUZ) és az amerikai hegesztési társasággal (AWS);
 • tanulmányutak szervezése (USA, Portugália, Skandinávia, Távolkelet; 118 fõ);
 • további 7 szervezet csatlakozása és 2 szervezet kilépése (felszámolás) (taglétszám: 76).

 

2000

 • a "PRO MHtE" díj megalapítása és kiadása 7 fõ részére;
 • kijelölés az Oktatási Minisztériumtól "Szakmai Vizsgaszervezõ és vizsgáztatói feladatok ellátására a hegesztõ és anyagvizsgáló képesítésekre (további 3 évre);
 • Anyagvizsgáló Igazgató Testület létrehozása a NAT akkreditáció meghosszabbítása érdekében;
 • a NAT újabb akkreditációja az MSZ EN 45013 sz. szabvány alapján a roncsolásmentes anyagvizsgálók (MSZ EN 473 sz. szabvány szerinti) tanúsítására;
 • a TÜV CERT vizsgacentrumnak ismerte el az MHtE-t a DIN EN 473 sz. szabványnak megfelelõ tanúsításra;
 • az európai érvényû kiadott diplomák száma: 162 (EWF);
 • az Európai Hegesztési Szövetség felügyeleti auditot végzett és bõvítette az akkreditációját a felügyelõ személyzet és a hegesztõk képesítésére;
 • további 11 szervezet csatlakozása és 1 szervezet kilépése (taglétszám: 86).

 

2001

 • a IV. Hegesztési Szakkiállítás megszervezése;
 • a Paksi Atomerõmû (PART) felkérésére az MHtE a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ anyagvizsgáló Vizsgálat Minõsítõ Testületet hozott létre egy vizsgálati technológia tanúsítására;
 • az európai érvényû kiadott diplomák száma: 57 (EWF);
 • a taglétszám 2 szervezet belépése és 4 szervezet kilépése (felszámolás) miatt csökkent (taglétszám: 84).

 

2002

 • az európai érvényû kiadott diplomák száma: 76 (EWF);
 • a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) az Európai Hegesztési Szövetség akkreditációi alapján akkreditálta az MHtE-t a nemzetközi hegesztõmérnök, hegesztõtechnológus, specialista és kiemelt hegesztõ képesítésekre. Az EWF diplomák alapján kiadott világérvényû (IIW) diplomák száma eddig: 196;
 • az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) akkreditálta az MHtE-t (ANBCC testületét) az EWF EN 729 sz. szabvány szerint hegesztõüzemek környezetirányítással kiegészített vállalattanúsításra;
 • a Polgári Légiközlekedési Hatóság megbízta az MHtE-t az MSZ EN 4179 sz. szabvány szerint a roncsolásmentes anyagvizsgálók tanúsításával;
 • a Nemzeti Szakképzési Intézet felkérte az MHtE-t szakértõi részvétel során Országos Képzési Jegyzékben szereplõ hegesztõ és anyagvizsgáló szakképesítések követelményeinek kidolgozására;
 • a Gazdasági Minisztérium kijelölte a 4/1999.(II.24.)GM és a 9/2001.(IV.5.)GM rendelet alapján az MHtE-t a nyomástartó edények terméktanúsítása keretében a roncsolásmentes vizsgálatot végzõ személyek minõsítésére;
 • további 6 szervezet csatlakozása és 1 szervezet kilépése (taglétszám: 89).

 

2003

 • az európai érvényû kiadott diplomák száma: 76 (EWF);
 • a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) az Európai Hegesztési Szövetség akkreditációi alapján akkreditálta az MHtE-t a nemzetközi hegesztõmérnök, hegesztõtechnológus, specialista és kiemelt hegesztõ képesítésekre. Az EWF diplomák alapján kiadott világérvényû (IIW) diplomák száma eddig: 196;
 • az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) akkreditálta az MHtE-t (ANBCC testületét) az EWF EN 729 sz. szabvány szerint hegesztõüzemek környezetirányítással kiegészített vállalattanúsításra;
 • a Polgári Légiközlekedési Hatóság megbízta az MHtE-t az MSZ EN 4179 sz. szabvány szerint a roncsolásmentes anyagvizsgálók tanúsításával;
 • a Nemzeti Szakképzési Intézet felkérte az MHtE-t szakértõi részvétel során Országos Képzési Jegyzékben szereplõ hegesztõ és anyagvizsgáló szakképesítések követelményeinek kidolgozására;
 • a Gazdasági Minisztérium kijelölte a 4/1999.(II.24.)GM és a 9/2001.(IV.5.)GM rendelet alapján az MHtE-t a nyomástartó edények terméktanúsítása keretében a roncsolásmentes vizsgálatot végzõ személyek minõsítésére;
 • további 6 szervezet csatlakozása és 1 szervezet kilépése (taglétszám: 89).

 

2004

 •  EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • a Hegesztési Felelősök VII. Országos Konferenciája (116 fő)
 • közös GTE-MHtE rendezvények
 • a HAB ill. AAB  alrendszerbizottságok létrehozása
 • GKM: MHtE kijelölés és brüsszeli regisztráció (97/23 EGK) (megerősítés)
 • a Polgári Légiközlekedési Hatóság megbízta az MHtE-t az MSZ EN 4179 sz. szabvány szerint a roncsolásmentes anyagvizsgálók tanúsításával;
 • Magyar Légi-és Űrjárműipari NDT Testület (HUANDT) MHtE általi létrehozása az Aeroplex (Malév), Lufthansa Technik Bp. Kft.; GE Hungary Zrt.
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések,kiállítások (Franciaország; Németország; Lengyelország; Svédország; Portugália; Ausztria; Svájc; Anglia; Japán; USA)
 • csatlakozások: 6 szervezet (94 tagszervezet)

 

2005

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • a Hegesztési Felelősök VIII. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló, 134 fő)
 • Szakmai kirándulás: gyárlátogatás a Cloos-nál (Haiger, Németország), az esseni hegesztési világkiállítás megnézése, valamint turisztikai programok (Párizs, Loire menti kastélyok)

 

2006

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • a MIG/MAG  és az EUROWELD pályázatok lezárása
 • az ECONWELD pályázatban való intenzív részvétel (projektülés Magyarországon
 • MHT, ANB és ANBCC ülések megszervezése, technológiai vizsgálatok végzése
 • a Hegesztési Felelősök VIII. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló) 145 fő
 • az MHtE akkreditálása hegesztési és anyagvizsgálói személyzet tanúsítására, és minőségügyi rendszertanúsításra (NAT által)
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások (Franciaország; Németország; Csehország; Spanyolország; Norvégia; Thaiföld; Kína; USA; Portugália; Anglia; Dél-Afrika

 

2007.

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • a WELDSPREAD pályázat indulása
 • az igazgató és az FB megbízatásának meghosszabbítása 2012 végéig
 • MHT, ANB és ANBCC ülések megszervezése
 • technológiai vizsgálatok végzése
 • a Hegesztési Felelősök IX. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló) 195 fő
 • VII. MACHTECH kiállítás megszervezése
 • Roncsolásmentes vizsgálatok elemzése
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások: (Franciaország; Németország; Olaszország; Horvátország; Ausztrália; Szlovákia; Norvégia; India; Szlovákia)
 • csatlakozások: 2 szervezet

2008

 

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • az ANBCC akkreditációjának meghosszabbítása
 • az EuroMecca és az iQSim projektek indulása, projektüléseken való részvétel és az MHtE feladatainak elvégzése
 • technológiai vizsgálatok végzése
 • a Hegesztési Felelősök X. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló) 182 fő
 • részvétel a GTE-MHtE rendezvény szervezésében
 • az ANB akkreditálása (meghosszabbítás)
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások: (Franciaország; Németország; Olaszország; Lengyelország; Norvégia; Litvánia; Portugália; Románia; Bosznia-Hercegovina, Szarajevó; Szlovákia; USA)

2009.

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • az EduMecca projekt indítása, feladatok végrehajtása
 • technológiai vizsgálatok végzése
 • a Hegesztési Felelősök XI. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló) 175 fő
 • VIII. MACH-TECH kiállítás megszervezése
 • az esseni világkiállítás és az angol TWI hegesztési intézet meglátogatása valamint turisztikai programok (Prága, Köln, Csalagút, London, Cambridge
 • konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások: Franciaország; Németország; Olaszország; Csehország; Törökország; Görögország; Anglia; Ausztria; Szingapúr; Dánia; Szlovákia; Litvánia; Norvégia

2010

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • az MHtE 20 éves jubileumának megünneplése
 • „Pro MHtE” plakett és pénzjutalomban részesültek:
  • Babics Péter úr (Atomenergiai Főfelügyelet);
  • Mr. Dr. Birger John. Stav úr (norvégiai pályázat);
  • Benus Ferenc úr (európai képzések);
  • Dr. Cselőtei István úr (testületi tevékenység);
  • Csipkés József úr (minősítési tevékenység);
  • Dr. Dulin László úr (Stadler Szolnok Kft. hegesztési felelős);
  • Fülöp Zsoltné asszony (minősítési tevékenység);
  • Gáspár Jánosné asszony (minősítési tevékenység);
  • Mr. Tim Jessop (EWF képviselet);
  • Szűcs Pál úr (oktatási tevékenység).
 • Emlékérem:
  • Dr. Artinger István az MHtE/ANB elnökének;
  • Gayer Béla a VMT elnökének;
  • Juhász Péter a HUANDTB elnökének;
  • Pelcz József az MHtE/ANBCC elnökének;
  • Dr. Rónyai Ferenc az MHtE/FB elnökének.
 • a 25. Hegesztési Konferencia GTE - MHtE jubileumi konferencia közös szervezése;
 • az Oktatási Minisztérium Magyar Gazdaságért díjjal tüntette ki Dr. Szabó Bélát az MHtE jubileuma alkalmából
 • a GTE Zorkóczi emlékérmet adományozott az MHtE 20 éves működésének elismeréseként
 • EWF pályázatok MHtE feladatainak végrehajtása az iQSim pályázat lezárása
 • első EWE/IWE diplomások az Óbudai Egyetemen
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások

 

2011

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • VIII. MACHTECH kiállítás és a kiállítási fórumok megszervezése
 • a Hegesztési Felelősök XIII. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló)
 • az Europlast pályázat lezárása
 • új ATB felavatása Nyiregyházi Föiskolán
 • az első aluminotermikus hegesztés bemutatása
 • vizsgabiztosok továbbképzése
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások

2012

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • GTE-MHtE közös konferencia szervezése
 • ANBCC meghatalmazás meghosszabbítása
 • Europlast pályázat lezárása
 • EN 1090-es projekt indítása
 • EWT diplomások
 • tanulmány utak, konferenciák, bizottsági ülések, kiállítások

2013

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • IX. MACHTECH kiállítás és a kiállítási fórumok megszervezése
 • Benus Ferenc kormánykitüntetése
 • a Hegesztési Felelősök XV. Országos Konferenciája (Hajdúszoboszló)
 • mesterkurzus indítása az Óbudai Egyetemen
 • új minősítési szintek meghatározása a műanyaghegesztésben
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések , kiállítások

2014

 • EWF közgyűlésen való bizottsági részvétel
 • a MAHEG életmű kitüntetésben részesítette Dr. Szabó Bélát
 • a Hegesztési Felelősök XVI. Országos Konferenciájának megszervezése
 • tanulmányutak, konferenciák, bizottsági ülések , kiállítások

2015

 • IIW és EWF közgyűléseken való bizottsági részvétel
 • X. MACHTECH kiállítás és a kiállítási fórumok megszervezése
 • NAT és EWF/IAB akkreditálások sikeres lefolytatása
 • Terméktanúsító szervezet NAT akkreditáció megszerzése
 • a Hegesztési Felelősök XVII. Országos Konferenciájának megszervezése (Hajdúszoboszló, 175 fő)
 • 25 éves jubileumi taggyűlés megszervezése (2015. december 18.)

 

2016

 • Az IIW és EWF közgyűlésein és bizottsági ülésein való részvétel
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala a HEGESZTÉSTECHNIKA sajtóterméket nyilvántartásba vette
 • Az MHtE műanyaghegesztési szakmai napot szervezett nemzetközi részvétellel
 • A 26. MHtE-MAHEG Nemzetközi hegesztési konferencia társszervezése
 • Nemzetközi Gyártásfelügyelői IWI-B tanfolyamok megszervezése és a vizsgák lefolytatása
 • A MAKE IT Erasmus+ projektülés norvég (oslói), magyar (projektülés Egerben) és spanyol (madridi) időarányos tevékenysége (Hegesztéstechnika 2016/2 és 2016/3 és 2016/4)
 • A Miskolci Egyetem nemzetközi hegesztő szakmérnök (EWE-IWE) valamint az Óbudai Egyetem két nemzetközi hegesztöspecialista (IWS) és nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) továbbá nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) különbözeti vizsgáinak megszervezése és okleveleinek kiadása
 • Az MHtE az Európai Unióban az 2014/68//EU irányelv szerint a magyar állam által kijelölt és Brüsszelbe bejelentett NOBO (Notified Bodies) szervezet lett. 44/2016 (XI.26) NGM rendelet alapján. Érvényes 2021.08.31.(mkeh.gov.hu)  és https://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
 • Az MHtE (akkreditált státusz alapján) felhívása az EN ISO 3834 szabvány 2. és 3. fejezete szerinti, nemzetközileg elismert teljes körű és általános minőségirányítási követelmények szerinti üzemalkalmassági tanúsítására (Hegesztéstechnika 2016/3)
 • Az EEA Grant mobilitás program keretében 5 fős magyar delegáció tanulmányútjának megszervezése Izlandra (Hegesztéstechnika 2017/1)
 • A Hegesztési Felelősök XVIII. Országos Tanácskozásának megszervezése (Hajdúszoboszló, 182 fő)

 

2017

 • Az EWF közgyűlésein és bizottsági ülésein való részvétel
 • A MAKE IT Erasmus+ projektülés magyar (MHtE) és két alkalommal portugál (lisszaboni) időarányos eredmények és további feladatok (Hegesztéstechnika 2017/1)
 • Nemzetközi Gyártásfelügyelői IWI-S tanfolyamok megszervezése és a vizsgák lefolytatása, oklevelek kiadása
 • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen nemzetközi hegesztő szakmérnök (EWE/IWE) vizsgáinak megszervezése és okleveleinek kiadása
 • Az EEA Grant mobilitás program keretében 5 fős izlandi delegáció fogadása és 5 fős magyar delegáció tanulmányútjának megszervezése Norvégiába (Hegesztéstechnika 2017/2)
 • Vasútjármű hegesztési ankét társszervezése
 • "Ki hegeszthet Magyarországon" ankét társszervezése
 • MHtE mint az EWF/IIW által ”Meghatalmazott Nemzeti Testület” tájékoztatójának kiadása "az európai (regionális) és Európán kívüli (nemzetközi) hegesztési diplomák megszerzését célzó bemeneti feltételekről, az elvégzendő tanfolyamokról és a vizsgáztatási feltételekről" (Hegesztéstechnika 2017/3)
 • "A minőségterv" összeállítás vázlata (Hegesztéstechnika 2017/3)
 • A Hegesztési Felelősök XIX. Országos Tanácskozásának megszervezése (Hajdúszoboszló, 191 fő)

 

2018

 • IIW és EWF közgyűléseken való bizottsági részvételek
 • IWE különbözeti tanfolyam illetve IWE/EWE tanfolyamok és vizsgák lefolytatása (Óbudai-, Miskolci-, Nyíregyházi Egyetemeken)
 • IWT és IWS tanfolyamok és vizsgák lefolytatása (Óbudai Egyetem)
 • EWP tanfolyamok és vizsgák lefolytatása (Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.)
 • IWI-S/EWI-S, IWI-B/EWI-B tanfolyamok és vizsgák lefolytatása (MHtE Akadémia)
 • A nemzetközi MAKE-IT projekt újabb eredményei és befejeződése (Hegesztéstechnika 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2018/4)
 • A nemzetközi WOW projekt célkitűzései, összetétele és indulása, és jelenlegi helyzete (Hegesztéstechnika 2018/1, 2018/2, 2018/4)
 • Az MSZ EN 1090 és az MSZ EN 15085 szabványokkal kapcsolatos éves továbbképzések lefolytatása
 • Tájékoztató "A műanyaghegesztés jogi szabályozás" (Hegesztéstechnika 2018/1.)
 • A Hegesztési Felelősök XX. Országos Tanácskozásának megszervezése (Hajdúszoboszló, 196 fő)
 • Vezetőváltás az MHtE élén.