Minőségpolitika

Hegesztési és más kötéstechnológiai kultúrák terjesztése, alkalmazása, fejlesztése.

Naprakész tájékoztatás szervezett és megbízható körülmények között hegesztéssel foglalkozó szakembereknek.

Jogszabályok és szabályozások előkészítésében való részvétel a biztonságos és piacképes szolgáltatások versenyképessége érdekében.

A hegesztési társadalom aktivitásának fenntartása. A hegesztés minőségirányításának a környezet, a munka és egészségvédelem harmonikus szabályrendszerének kialakítása, alkalmazása és elterjesztése.

A hegesztési és vizsgálói személyzet tudásának, gyártók minőségképességének képesítése és tanúsítása a kor ismeretei és követelményei szerint.

Nemzeti sajátosságaink érvényesüljenek a nemzetközi követelményekben. Legyen elismert a magyar hegesztési társadalom. Legyen rangja a magyar kézügyességnek, az irányító szakszemélyzetnek, a tudomány művelőinek mind nemzeti, mind a nemzetközi összehasonlításban.

  • Az Egyesülés célja, hogy gazdasági társaságként ne legyen veszteséges,
  • Évente 4 alkalommal kiadásra kerüljön a "Hegesztéstechnika" című folyóirat, s tevékenységei összefüggjenek a hegesztés és kapcsolódó eljárásokkal, jusson el alacsony terjesztési árai segítségével minden érdeklődőhöz.
  • Képes legyen tartósan és folyamatosan fejlődve mind a nemzeti, mind nemzetközi piacon hegesztői minősítési bizonyítványok kiadására.
  • Képes legyen gyártók alkalmasságának megítélésére az ISO 3834 szab­ványok szerint az Európai és Nemzetközi Hegesztési Szövetség követelményeinek figyelembevételével.
  • Képes legyen ellátni állami megbízásokat, kijelöléseket a képzés és vizsgáztatás területén.
  • Képes legyen a szakemberképzést követő tanúsítások elvégzésére.
  • Képes legyen új követelmények gyors és rugalmas bevezetésére és alkalmazására.
  • Képes legyen kereskedők, gyártók, ellenőrző és vizsgáló szervezetek, képző, képesítési és minősítési helyek találkozóinak megszervezésére, lebonyolítására.
  • Képes legyen mozgósítani a szakembereket konferenciákon, tanácskozásokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvételre.