ACCESSWELD


A DVS (Német Hegesztési Szövetség) és az EWF (Európai Hegesztési Szövetség) A hegesztõhiány c., 2008-ban kiadott tanulmányában azt lassan közismertté váló tényt jelezte, hogy a hegesztés hiány szakmává válik, és egyes források szerint a létszámcsökkenés trendjét nehéz visszafordítani. A hiány Európában elérheti a 200 000 fõt. Ennek az iparra gyakorolt hatását jól érzékelteti, hogy a hegesztés és rokon eljárásainak európai szintû hozzáadott értéke eléri az évi 86 milliárd €-t.
Az ACCESSWELD - az EU Bizottság által támogatott, két év idõtartamú - projekt és keretén belül a fejlesztés fõleg a hegesztési szakmához kapcsolódó képzésekre irányul, ezért része a Leonardo da Vinci Innovációs projektnek is.

A fõ cél: a fiatalokat minél jobban megismertetni a hegesztõ szakma lényegével, fontosságával és megnyerni, hogy élethivatásnak válasszák.
A projekt alapvetõ célkituzése tehát, hogy elérje a pályaválasztás elött álló fiatal 14 16 éves - korosztályt, úgy, hogy ehhez innovatív, tudás-; és információbõvítõ, ismertetõ, megnyerõ, ráhangoló módszereket alkalmaz, amelyek közül a számítógépes játék a leginkább látványos olyan lehetõség, ami játékosan megismerteti a fiatalokat a hegesztés alapismereteivel.
A konzorcium portugál, olasz, román, lengyel és magyar - tagjai az egyes országokban a kiválasztott két két általános iskolával kapcsolatot létesítenek abból a célból, hogy velük az EWF Hegesztõképzõés Minösítõ Rendszerét és az ACCESSWELD projektet megismertessék, valamint az új módszerrel a fiatalokat a hegesztõ szakmának megnyerjék.
Az MHtE részt vesz az ACCESSWELD projektben és az elõrehaladást a HEGESZTÉSTECHNIKA c. folyóiratban az érdeklõdõk követhetik.

Az MHtE-nél a kapcsolattartó személy Gayer Béla bgayer@mhte.hu, tudományos munkatárs Dr. Gremsperger Géza gremin39@hu.inter.net.