DONE-It

DONE-It egy korábbi pályázat folytatása.


2011. januárjától új projekt indul az MHtE gondozásában, ami két éven keresztül új fejlesztési lehetoségeket jelent a hegesztok képzésénél és vizsgáztatásuknál.
A projekt neve DONE-IT. Ez a projekt szintén az Európai Unió támogatásával a konzorciumi tagok munkájával valósul meg. A projektet vezeto szervezet ismételten a norvég egye¬tem a HIST. A projektfo koordinátora Dr. Stav John B. A konzorciumba még négy szervezet tartozik bele a magyarokon és norvégokon kívül, Szlovénia, Svédország, Anglia és Romá¬nia. A DONE-IT projekt a korábbi projektekre építkezik, amikben az MHTE szintén részt vett az elmúlt idoszakban. A projekt alapveto célja, hogy a képzésekhez kapcsolódó vizsgáztatási és feleltetési rendszert támogassa az elérhe¬to legmodernebb technológia alkalmazásá¬val, és azokkal az elemekkel, amelyeket már kialakítottak az elozo projektek során.
A projekt célja, hogy jobb kommunikáci¬ót alakítson ki a tanár-diák kapcsolatban, elosegítse az órák és eloadások anyagainak átadását és számonkérését. Fontos eleme, hogy lehetové tegye a kurzusok végén a könnyebb és gyorsabb vizsgáztatást úgy, hogy igazodjon minden partner vizsgáz¬tatási rendszeréhez. A projekt hátterében olyan technikai eszközök állnak, amelyek tanárok számára teljesen új lehetoségeket nyitnak meg az átadott tudás és a hallgatók tudásának mérésében egyaránt.
A DONE-It projekt egységes rendszerré kapcsolja össze a technikai és pedagógiai elemeket, amelyek segítségével a tanulók, hallgatók pontosabban és gyorsabban sajátíthatják el az adott tananyagot, így aktívabbá és érdeklodobbé válnak a képzési programban. A hallgatók a rendszer segítségével nem csak válaszolnak a kérdésekre, hanem azok magya¬rázatát is végiggondolják, megvalósítva így a tényleges kompetencia alapú képzést és vizsgáztatást. A program részcéljairól és jelenlegi kiindulási alapjairól bővebb információt találhatunk a HIST Technology and people honlapján a www.histprojekt.no oldalon és az MHtE honlapján www.mhte.hu.

Az MHtE-nél a kapcsolattartó személy Gayer Béla bgayer@mhte.hu, tudományos munkatárs Márkus Gábor.