IQSIM

"Innovative Simulator Tools for Quality Management Process Training" in VET - iQSim"
A projekt magyar megnevezése: "Innovatív Szimulációs Eszközök Minõségirányításalapú Gyakorlati Képzéshez - a szakoktatásban.
A kétéves projekt ideje alatt a továbbiakban az iQSim jelzést használjuk.
A projekt rövid tartalmi bemutatása:
Az iQSim-ben a szimulátor az új generációs oktatási eszközök egyik hatékony képviseloje. Ez megfelelõ kutatási, adaptációs és gyakorlati fejlesztéssel felhasználható a hegesztés területén végzett hegesztõ oktatási, képzési, ismeret frissítési tanfolyamokon. A téma fontosságát igazolja, hogy ma Európában a hegesztett szerkezeteket gyártó szektor éves termelési értéke eléri az 1,6 milliárd Eurót és kb. 1,9 millió ember dolgozik ebben az iparágban.
A modern kori képzés egyik következménye, hogy a fiatal generáció általános alapképzettsége viszonylag alacsony és ehhez hozzáadódik, hogy pl. a dyslexiások aránya igen nagy, kb. 20 - 25%. Tehát az oktatás, hatékonysága növeléséhez az olvasás mellett (néha sajnos helyett is) más pedagógiai eszközöket is fel kell, hogy használjon a szakmai képzéshez.
Ehhez nyújtanak segítséget a modern számítástechnikával támogatott oktatási segédeszközök. A projekt éppen ilyen alkalmazás kidolgozására vállalkozott. Az EU Bizottság által támogatott projektet egy olyan konzorcium valósítja meg amelynek tagjai magyar (MHtE), norvég, litván és svéd intézmények.
A cél, hogy pl. olyan szoftveres oktatás támogató eszköz készüljön, hogy bizonyos adatok betáplálásával megjeleníthetõ lesz a hõhatásövezet, annak mérete és a hegesztési munkaparaméterek változtatásával, a hõhatás övezet mértékének megváltozása is, stb.
A tanulók, a továbbképzésben résztvevõk számára így pl. az ömlesztõívhegesztést kísérõ hõfolyamatok - a szükségszerû egyszerûsítésekkel - de mintegy láthatóvá válnak, érzékletesek lesznek és hasonlóan megjeleníthetõ lesz, pl. az is, ha a leélezési szög megváltoztatása milyen mértékben változtatja meg a hegesztési idõt és a felhasznált hegesztõanyag mennyiségét, stb., és mind ezt "egy kattintással" kimutatja.
A projekt tehát a hegesztési folyamat alapos megismerését segíti elõ és bizonyára a felsõfokú képzésben is segít a mûszakilag biztos tudásalapok kialakulásában."

Az MHtE-nél a kapcsolattartó személy Gayer Béla  bgayer@mhte.hu , tudományos munkatárs Dr. Gremsperger Géza gremin39@hu.inter.net.