WELDIMP


A WELDIMP Projekt az EU támogatásával zajló nemzetközi együttmûködés az EWF, Lengyelország, Olaszország, Románia, Portugália és Magyarország részvételével.
Célja, hogy a hegesztett kötésekben elõforduló "tökéletlenségeket" anyagfolytonossági hiányokat, eltéréseket és hibákat a résztvevõ országok nyelvére lefordítva egy multimédiás szótárba rendezve hozzáférhetõvé tenni az oktatás és az ipar szereplõi számára egyaránt.

A szótár a partnerség alapján a következõ nyelveket fogja tartalmazni: angol, lengyel, olasz, portugál, magyar és román.

A közös munka megkezdõdött már a Gliwicében megrendezett nyitó ülésen, ahol ifj. Benus Ferenc képviselte Magyarországot 2011. december 13-14-én. A projekt idõtartama 24 hónap.

Multimédia Platform CD-ROM formátumban illetve várhatóan online is letölthetõ lesz a projekt saját honlapjáról.

Az MHtE-nél a kapcsolattartó személy Gayer Béla bgayer@mhte.hu, tudományos munkatárs ifj. Benus Ferenc.

Multimédia Szótár
A projekt célkitûzése, hogy a hegesztési területen dolgozó újoncok ismereteit egy multimedia szótár segítségével fejlesszük és segítsük, - amely a fémek hegesztése során eloforduló eltéréseket, varrathibákat - azok definícióját és magyarázatát is képek és videók segítségével mutassa be. Ez az új eszköz segítséget nyújt a hegesztés oktatás területén a hegesztés során elõforduló eltérések megismeréséhez.

Hegesztési Eltérések
A WELDIMP egy Leonardo da Vinci project, amelynek a társalapítója az Európai Unió és az Egész életen át tartó tanulás program keretein belül valósult meg.
A WELDIMP konzorcium az Európai Hegesztési Szövetség 5 tagországának részvételével alakult meg: ISPL-lengyel, ISQ-portugál, ASR-román, IIS- olasz és MHtE-magyar szereplõk gondozásában. A project 2011. novemberében kezdõdött és 2 év alatt kell elérni a kitûzött célokat, azaz 2013. októberében zárul.

Résztvevõ Szervezetek
A projektben résztvevõ szervezetek a képviselt országok hegesztési intézetei, amelyek az adott ország hegesztési szükségletei szerinti igényeket fogalmazhatnak meg a konzorciumban. Azonkívül az EWF 29 tagországa ugyancsak fontos stratégiai bázist jelent a projekt eredményeinek elterjesztésében.

A projekt legfõbb eredményei:
Egy Multimediás Hegesztési Szótár elektronikus formában 8 nyelven: angol, német, francia, lengyel, portugál, magyar, olasz és román nyelven lesz elérhetõ. Több, mint 200 hegesztési szakkifejezés, hegesztés során elõforduló varrahiba, hegesztési eltérés fordítását, definícióját és magyarázatát jelenti egységes formába rendezve. A hegesztési eltérések ilyen formában történõ oktatása hiányzó terület volt a hegesztés oktatásban, amelyet a projekt során megvalósuló webes alkalmazással elérhetõ multimedia szótár segíteni kíván.

 

A WELDIMP pályázat beszámolója.
2012-1hird.jpg (62468)
2012-2hird.jpg (60758)
2012-3hird.jpg (45566)
2012-4hird.jpg (121830)
2013-1hird.jpg (84180)
2013-2hird.jpg (119199)
2013-3hird.jpg (51517)
Poster WeldImp_HU.pdf (2911560)