Tagvállalatainkról

 

MILYEN ELŐNYÖKET NYÚJT AZ EGYESÜLÉSI TAGSÁG?

                                                                       

A Társasági Szerződésben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített működési területek nyújtotta lehetőségeket meghaladó előnyök, melyek a tagsággal járnak:

 

·      Hegesztéstechnika hirdetési kedvezmény

A „Hegesztéstechnika” című szakfolyóiratban megjelent hirdetések után kedvezmény jár (részletezve és konkretizálva mindig ott, ahol az a téma szabályozásra vagy megjelenésre kerül).

 

·      Hegesztőminősítés kedvezmény

Ha tagvállalat a megrendelője az MSZ EN ISO 9606, illetve MSZ EN ISO 14732 vagy a Műanyaghegesztő Minősítő Szabályzatok szerint lebonyolított hegesztő­minősí­téseknek, akkor meghatározott mennyiség után kedvezmény jár a hegesztőminősítések díjából.

 

·      Anyagvizsgáló minősítés (MSZ EN ISO 9712) kedvezmény

Ha tagvállalat a megrendelője az MSZ EN ISO 9712 szerint lebonyolított anyag­vizsgáló minősítéseknek, akkor kedvezmény jár a minősítések díjából.

 

·      Saját rendezvényeken részvételi előny és részvételi díjkedvezmény

Az Egyesülés számos különböző rendezvényt, konferenciát, találkozót szer­vez. Tagvállalattól delegált szakemberek részvételi díjából kedvezmény jár.

 

·      Bel- és külföldi tanulmányutakon részvételi díjkedvezmény

Évente több szakmai tanulmányutat szervez az MHtE szervezet. Tagvál­la­la­toktól a résztvevők kedvezményben részesülnek az utazási díjból.

 

·      Kiállításokon helydíj és stand kivitelezési kedvezmény

A kétévente megrendezésre kerülő Hegesztéstechnikai Szakkiállításon résztvevő tagvállalatok kedvezményben részesülnek a helydíjból, illetve a standkiviteli árakból.

 

·      Külföldi (DVS, AWS és egyéb kiadású) szakkönyvek beszerzésére a tagokat megillető kedvezmények biztosítása

Az MHtE igény szerint beszerzi a külföldi szakkönyveket és szak­folyó­iratokat. A tagvállalatokat külföldön beszerezhető árból kedvezmény illeti meg.

 

·      Tagok által benyújtandó pályázatokhoz támogatás

A tagok által benyújtott pályázatok kedvezményes vagy ingyenes disszeminációja.

 

·      Hegesztő oktató- és minősítő bázisok tanúsítási kedvezménye

 

·      Tagvállalatokról-tagvállalatoknak díjmentes információ nyújtása

 

·      Rendszeres aktuális információk az Igazgatótanács üléseire készült anyagokban és az üléseken

 

·      A tagvállalati hírek publikálása az interneten

A tagvállalatok híreit az MHtE weboldalán térítésmentesen publikáljuk.

 

·      Igényelt szakértői tevékenység végzésére díjkedvezmény a tagok részére

Szakértői megbízások esetén a tagvállalatok részére kedvezmény jár.

 

·      Rendkívüli információ nyújtása a szakterületen a munkaerő kereslet és kínálat koordinációjára.

Megkíséreljük koordinálni a tagvállalat hegesztő és hegesztőszakember igényét a keresleti és kínálati piacon.

 

·      Az Európai Hegesztési Szövetség magyar képviselete

Az európai nemzetközi képviselet ellátásával az MHtE a magyar hegesztési szakmát érintő korszerű műszaki információkkal látja el.

 

 

Reméljük, hogy a nyújtandó konkrét gazdasági előnyök mellett más szakmai előnyöket is lát, s így minél előbb az MHtE tagjai között tudhatjuk szervezetüket.