Contact

Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing
Ungarische Vereinigung für Schweisstechnik und Materialprüfung
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés


Address:

Fogarasi út 10-14
1148 Budapest
Hungary

 

Tel.: (06-1) 467-2810
Fax: (06-1) 363-3295
       (06-1) 222-0947

e-mail: mhte@mhte.hu