Felügyelő Bizottság

 
Közvetlen szám: (36-70) 400-2770
e-mail: belaszabo@mhte.hu
Dr. Szabó Béla
Az Egyesülés igazgatója 
1990-2018. években

A taggyűlés levezető elnöke
 
   
Felügyelő Bizottság    
Dr. Rónyai Ferenc FB elnök
Dr. Domanovszky Sándor FB tag
Tabajdi László FB tag