Követelmények a vizsgahelyekkel szemben

VIZSGAHELYEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

(ELLENÕRZÕ KÉRDÉSLISTA)

 

 

 
IGEN
NEM

1.

Ismerik és alkalmazzák a CEN ISO/TR 25108 elõírást?
2.

A szükséges energia és világítás rendelkezésre áll-e?

 • Az eljárásokhoz tartozó szabvány szerint
 • megfelelõ számú földelt dugaszoló aljzat
3.

Megfelelõ-e a hõmérséklet és a szellõzés?

 • min. 18°C
 • személyenként 4 m3 légtér
 • óránként háromszoros légcsere
4.

A szociális helyiségek rendelkezésre állnak?

 • öltözési, kézmosási lehetõség, mellékhelyiség
5.

A vizsgadarabok elkülönülnek a gyakorló daraboktól?

 • tételesen, ellenõrizni
6. Van-e kapcsolattartó személy?
7.

A vizsgadokumentáció rendelkezésre áll?

 • feladatok, feladatlapok,
 • szükség szerint vizsgálati utasítások, vizsgálati jegyzõkönyvek
8.

A vizsgához szükséges eszközök rendelkezésre állnak?

 • mûszerellenõrzési, kalibrálási jegyzőkönyvek
9.

A szükséges vizsgadarabok rendelkezésre állnak?

 • elegendõ számú próbatest
10. Megtörtént a Vizsgarend ismertetése a vizsgázókkal (MHtE)?
11.

A szükséges egyéni védõfelszerelés és sugárvédelem biztosított-e?

 • az eljáráshoz tartozó védõfelszerelés, személyi dózismérõ, sugárzásmérõ, ÁNTSZ engedély (csak RT eljárásnál)
12. A vonatkozó szabványok, elõírások rendelkezésre állnak?