Tanúsítványok hosszabbítása

MSZ EN ISO 9712 szabvány szerinti Tanúsítványok meghosszabbítása

Felhívjuk a

2017. évben roncsolásmentes anyagvizsgáló minõsítést

szerzett vizsgálók figyelmét, hogy tanúsítványuk meghosszabbításának végsõ határideje:

2022. 12. 31.

 

A tanúsítványok meghosszabbításához - az MSZ EN ISO 9712 10. pontja szerint - az alábbiak szükségesek:

  • folyamatos munkavégzés igazolása,
  • a megelõzõ 12 hónapon belül végzett látásvizsgálat megfeleõ eredményének okirata az MSZ EN ISO 9712 szerint (azaz a közeli látás élessége tegye lehetõvé legalább 30 cm távolságról a Jaeger 1. betûméretû szöveg olvasást, valamint színlátása legyen elegendõ ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni a munkáltató által elõírtak szerinti roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások során használatos színek kontraszt-hatásai között). Ez a feltétel hazai viszonylatban a szemészeti szakrendeléseken, foglalkozás-egészségügyi rendelõkben ismert dr. Csapody István: Látáspróbák c. könyvének IV. fokozat, valamint dr. Shinobu Isihara: Test for colourblindness - gépkocsivezetõi orvosi alkalmassági vizsgálatnál is használatos - könyvekben leírtak teljesítésével lehetséges,
  • régi tanúsítvány megküldése.

 

A tanúsított személy feladata kezdeményezni a megújítási folyamatot. A megújításhoz az iratokat a tanúsítás lejártát megelõzõ hat hónapon belül kell benyújtani.

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján a tanúsítás érvényességi idejétõl számított 12 hónapon belül is be lehet nyújtani a megújító dokumentumokat. Ezen idõtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító vizsgát kell tennie.

A szükséges dokumentumokat a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés részére szíveskedjenek megküldeni (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.)

Ügyintézõ: Kõrösi Józsefné (tel: 769-0056).

 

 

Letölthetõ dokumentumok

MEGRENDELŐ LAP (roncsolásmentes anyagvizsgáló tanúsítvány meghosszabbítására)