Tanúsítványok újratanúsítása

1-2. szintű tanúsítványok újratanúsítása

MSZ EN ISO 9712

1. és 2. szintű újratanúsítás *

 

Felhívjuk az 2012. évben minõsítést szerzett vizsgálók figyelmét, hogy az MSZ EN ISO 9712 szabványban foglaltak szerint újratanúsításért kell folyamodniuk.

 

Az Anyagvizsgáló Felsõvezetés határozata alapján:

A megújításhoz jelentkezési lapot kell kitölteni, a mellékleteit csatolni és az MHtE címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) postán (vagy személyesen) eljuttatni.

Az adatlaphoz csatolni kell:

  • a látásélesség vizsgálat megfelelõ eredményének írásos igazolását (MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4 pontja szerint),
  • a folyamatos (jelentõs megszakítás nélküli MSZ EN ISO 9712 szabvány 10.1b) és a megfelelõen dokumentált bizonyítékát azokra az eljárásokra, termékterületekre és szakterületekre, amelyekre a megújítást kérik,
  • megújítandó tanúsítványát/ait.
 

Az újratanúsítás kezdeményezésekor az MSZ EN ISO 9712 11.2 pont szerint a következõk figyelembevételével kell teljesíteni:

 • Egyszerûsített eljárás keretében (kijelölt vizsgahelyen lefolytatott) gyakorlati vizsgát kell tenni (vizsgálati utasítás készítés, vizsgálat elvégzése és jegyzõkönyvezése).
 • Gyakorlati és írásbeli (teszt) vizsgát kell tenni.
 • A megújított tanúsítványok az eljárás költségeinek megtérítését követõen vehetõk át.
 • A sikertelen újratanúsítás esetén a tanúsító szervezet a sikertelen újratanúsítást követõ 1 hét és legfeljebb 6 hónap idõtartamon belül idõpontot jelöl ki az újratanúsítás megismétlésére.

A tanúsított személy feladata kezdeményezni a megújítási folyamatot. A tanúsítás lejárta elõtt 6 hónapon belül kell bemutatni a megújításhoz szükséges dokumentumokat.

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján a tanúsítás érvényességi idejétõl számított 12 hónapon belül is be lehet nyújtani a megújító dokumentumokat. Ezen idõtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga lebonyolításával, ill. - amennyiben szükséges - felkészítéssel kapcsolatban az MHtE felkészítõ bázisaihoz tud fordulni

 

JELENTKEZÉSI ADATLAP (MEU7_AT-01)

ÚJRATANÚSÍTÁSHOZ JELENTKEZÉSI LAP

NYILATKOZAT ÉS MEGÁLLAPODÁS

VIZSGA ÜGYREND

TÁJÉKOZTATÁS

 

3. szintű tanúsítványok újratanúsítása

 

A 3. SZINTÛ RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLÓ TANÚSÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK ÉS ÚJRATANÚSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE *

 

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint tanúsító szervezet a 3. szintû roncsolásmentes anyagvizsgáló tanúsítás megújítását és újraminõsítését az MSZ EN ISO 9712 szabvány elõírásaival (fõként annak 9. és 10. szakaszával) összhangban a következõk szerint szabályozza.

 

A tanúsított személy feladata kezdeményezni a megújítási folyamatot. A tanúsítás lejárta elõtt 6 hónapon belül kell bemutatni a megújításhoz szükséges dokumentumokat.

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján a tanúsítás érvényességi idejétõl számított 12 hónapon belül is be lehet nyújtani a megújító dokumentumokat. Ezen idõtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító vizsgát kell tennie.

 

 1. A megújításhoz, jelentkezési lapot kell kitölteni, a mellékleteit csatolni és az MHtE címére (1149. Budapest, Mogyoródi út 32.) postán (vagy személyesen) eljuttatni.
 2. Az adatlaphoz csatolni kell:
  • a látásélesség vizsgálat megfelelõ eredményének írásos igazolását (MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4 pontja szerint),
  • a folyamatos (jelentõs megszakítás nélküli MSZ EN ISO 9712 szabvány 10.1b) és a megfelelõen dokumentált bizonyítékát azokra az eljárásokra, termékterületekre és szakterületekre, amelyekre a megújítást kérik,
  • továbbá 1 db, lehetõség szerint színes 6 x 4 cm méretu igazolvány képet, a korábban már leadott fénykép frissítése érdekében,
  • megújítandó tanúsítványát/ait.
 3. A kérelmet a tanúsító szervezet a beérkezést követõ hónap végéig bírálja el. Ennek eredményérõl a kérelmezõt írásban értesíti.
 4. Amennyiben a megújítás feltételeit a vizsgáló nem tudja igazolni, a vizsgáló újraminõsítésért folyamodhat.
 5. Az újratanúsítás kezdeményezésekor az MSZ EN ISO 9712 szabvány 11.2 pont szerint és a következõk figyelembevételével kell teljesíteni:
  4.1. Egyszerûsített eljárás keretében (kijelölt vizsgahelyen lefolytatott) gyakorlati vizsgát kell tenni (vizsgálati utasítás készítés, vizsgálat elvégzése és jegyzokönyvezése).
  4.2.1 A jelentkezési laphoz csatolni kell, a mellékelt szempontjegyzék szerint, önbevalláson alapuló, strukturált kredit pontok meghatározását, vagy
  4.2.2 Gyakorlati és írásbeli (teszt) vizsgát kell tenni.
 6. A megújított tanúsítványok az eljárás költségeinek megtérítését követõen vehetõk át.
 7. Az újratanúsításhoz benyújtott kérelmet a tanúsító szervezet a beérkezést követõ hónap végéig bírálja el, illetve ha a vizsgáló a 11.3.1a szerinti utat választja a gyakorlati és írásbeli (teszt) vizsga idopontjáról és helyérõl írásban értesíti a vizsgálót.
 8. A tanúsító szervezet, az értesítéssel együtt megküldi az újratanúsítás költségérõl szóló számláját. A számla kiegyenlítése elõfeltétele az újratanúsítás megkezdésének.
 9. Amennyiben a 4.2.1 pont szerinti kredit pontok nem érik el a szabvány C mellékletében elõírtakat, vagy a kredit pont bevallást a tanúsító szervezet nem fogadja el, a vizsgáló 6 hónapon belül kezdeményezheti az újratanúsítást.
 10. A sikertelen újratanúsítás esetén a tanúsító szervezet a sikertelen újratanúsítást követõ 1 hét és legfeljebb 6 hónap idõtartamon belül idõpontot jelöl ki az újratanúsítás megismétlésére.

 

    JELENTKEZÉSI ADATLAP (MEU7_AT-01)   

3. SZINTŰ JELENTKEZÉSI LAP MEGHOSSZABBÍTÁSHOZ/ÚJRATANÚSÍTÁSHOZ

SZEMPONTOK A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

STRUKTÚRÁLT KREDITPONTRENDSZER 3. SZINTŰ ÚJRATANÚSÍTÁSHOZ

SEGÉDLET A STRUKTÚRÁLT KREDITPONT RENDSZER 3. SZINTŰ ÚJRATANÚSÍTÁSHOZ

NYILATKOZAT ÉS MEGÁLLAPODÁS

VIZSGA ÜGYREND

TÁJÉKOZTATÁS