2014/68/EU direktíva

2014/68/EU követelmények, állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) kijelölt és bejelentett szervezet, illetve harmadikfeles tanúsítványok kiadásához.

 

Tájékoztatás a 2014/68/EU új direktíváról

Brüsszeli kijelölési okirat

Szakmai Felelõsségbiztosítással is rendelkezünk.

A vonatkozó rendelet 1.mell. 3.1.2 pontja azt írja elõ, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítõk alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következõ feltételekhez köti az adott körülmények között:

Az a kötéskészítõ jelölt, aki nem rendelkezik minõsítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítõ (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelõ jelentkezhet az MHtE minõsítést szervezõjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatvány kitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.
A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minõsítést szervezõt kell megkeresni (1149 Budapest, Mogyoródi út 32, tel: 1 769-0056, fax: 1 769-2027).

A jelölt értesítést kap a kiegészítõ vizsga helyérõl.
A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségérõl, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítõ gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítõ tanfolyam nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

  • A 2014/68/EU direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
  • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
  • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelõség, dokumentálás, kKötés elõkészítés, hegesztés végrehajtása.
  • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
  • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
  • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
  • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
  • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
  • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés elõtt, után.
  • MSZ EN ISO 9606-1; MSZ EN ISO 14732.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésbõl összeállított teszt 5 kérdése jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdése szabványismereti kérdésbõl áll.
Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelõ jegyzõkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzõlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzõlenyomat: 

Értelemszerűen alkalmazott új bélyegző

Kijelölés:

2014/68/EU

Letölthetõ dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAP