44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja szerinti követelmények,
állandó kötéseket készítõk/hegesztõk, forrasztók/tanúsítványainak megszerzéséhez

 

Magyarországon 2004. 05. 01. után az Európai Unió 97/23/EK (PED) és a 87/404 EEC (SPVD) irányelveinek megfelelõje a többször módosított 9/2001.(IV.5.)GM rendelet érvényes. A vonatkozó rendelet 6.mell. 3.1.2 pontja azt írja elõ, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve.
Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.


A nyomástartó berendezések átalakítására, javítására a 63/2004.(IV.27.)GKM rendelet érvényes, miszerint a hegesztéssel járó javítást, átalakítást a 3/1998.(I.12.)IKIM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezet végezheti.

Az a szervezet, amely éghetõ folyadékokat és olvadékokat tároló tartályokat gyárt, szerel, javít, átalakít a 11/1994.(III.25.)IKM rendelet szerinti követelményeknek kell megfelelnie.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítõk alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következõ feltételekhez köti az adott körülmények között:

Szakmai Felelõsségbiztosítással is rendelkezünk.


Az a kötéskészítõ jelölt, aki nem rendelkezik minõsítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítõ (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelõ jelentkezhet az MHtE minõsítést szervezõjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatványkitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minõsítést szervezõt kell megkeresni (1148 Budapest, Fogarasi út 10-14, tel: 1 467-2811, fax: 1 363-3295 v. 222-0947).

A jelölt értesítést kap a kiegészítõ vizsga helyérõl.

A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségérõl, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítõ gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítõ tanfolyam nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

 • A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet és a 2014/EU Annex I. 3.1.2 NB 2672 direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
 • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
 • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelõség, dokumentálás, kKötés elõkészítés, hegesztés végrehajtása.
 • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
 • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
 • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
 • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
 • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
 • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés elõtt, után.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésbõl álló teszt álljon 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabványismereti kérdésbõl.

Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelõ jegyzõkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzõlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzõlenyomat: 

 

Letölthetõ dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAPOlvass tovább: https://mhte.webnode.hu/szolgaltatasaink/hegesztok-forrasztok-minositese-tanusitasa/szabalyzatok/a9-2001-iv-5-gkm-97-23-ek/

44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja szerinti követelmények,
állandó kötéseket készítõk/hegesztõk, forrasztók/tanúsítványainak megszerzéséhez

 

Magyarországon 2004. 05. 01. után az Európai Unió 97/23/EK (PED) és a 87/404 EEC (SPVD) irányelveinek megfelelõje a többször módosított 9/2001.(IV.5.)GM rendelet érvényes. A vonatkozó rendelet 6.mell. 3.1.2 pontja azt írja elõ, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve.
Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.


A nyomástartó berendezések átalakítására, javítására a 63/2004.(IV.27.)GKM rendelet érvényes, miszerint a hegesztéssel járó javítást, átalakítást a 3/1998.(I.12.)IKIM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezet végezheti.

Az a szervezet, amely éghetõ folyadékokat és olvadékokat tároló tartályokat gyárt, szerel, javít, átalakít a 11/1994.(III.25.)IKM rendelet szerinti követelményeknek kell megfelelnie.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítõk alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következõ feltételekhez köti az adott körülmények között:

Szakmai Felelõsségbiztosítással is rendelkezünk.


Az a kötéskészítõ jelölt, aki nem rendelkezik minõsítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítõ (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelõ jelentkezhet az MHtE minõsítést szervezõjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatványkitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minõsítést szervezõt kell megkeresni (1148 Budapest, Fogarasi út 10-14, tel: 1 467-2811, fax: 1 363-3295 v. 222-0947).

A jelölt értesítést kap a kiegészítõ vizsga helyérõl.

A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségérõl, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítõ gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítõ tanfolyam nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

 • A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet és a 2014/EU Annex I. 3.1.2 NB 2672 direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
 • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
 • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelõség, dokumentálás, kKötés elõkészítés, hegesztés végrehajtása.
 • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
 • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
 • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
 • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
 • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
 • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés elõtt, után.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésbõl álló teszt álljon 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabványismereti kérdésbõl.

Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelõ jegyzõkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzõlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzõlenyomat: 

 

Letölthetõ dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAPOlvass tovább: https://mhte.webnode.hu/szolgaltatasaink/hegesztok-forrasztok-minositese-tanusitasa/szabalyzatok/a9-2001-iv-5-gkm-97-23-ek/

44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja szerinti követelmények,
állandó kötéseket készítõk/hegesztõk, forrasztók/tanúsítványainak megszerzéséhez

 

Magyarországon 2004. 05. 01. után az Európai Unió 97/23/EK (PED) és a 87/404 EEC (SPVD) irányelveinek megfelelõje a többször módosított 9/2001.(IV.5.)GM rendelet érvényes. A vonatkozó rendelet 6.mell. 3.1.2 pontja azt írja elõ, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve.
Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.


A nyomástartó berendezések átalakítására, javítására a 63/2004.(IV.27.)GKM rendelet érvényes, miszerint a hegesztéssel járó javítást, átalakítást a 3/1998.(I.12.)IKIM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezet végezheti.

Az a szervezet, amely éghetõ folyadékokat és olvadékokat tároló tartályokat gyárt, szerel, javít, átalakít a 11/1994.(III.25.)IKM rendelet szerinti követelményeknek kell megfelelnie.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítõk alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következõ feltételekhez köti az adott körülmények között:

Szakmai Felelõsségbiztosítással is rendelkezünk.


Az a kötéskészítõ jelölt, aki nem rendelkezik minõsítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítõ (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelõ jelentkezhet az MHtE minõsítést szervezõjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatványkitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minõsítést szervezõt kell megkeresni (1148 Budapest, Fogarasi út 10-14, tel: 1 467-2811, fax: 1 363-3295 v. 222-0947).

A jelölt értesítést kap a kiegészítõ vizsga helyérõl.

A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségérõl, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítõ gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítõ tanfolyam nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

 • A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet és a 2014/EU Annex I. 3.1.2 NB 2672 direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
 • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
 • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelõség, dokumentálás, kKötés elõkészítés, hegesztés végrehajtása.
 • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
 • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
 • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
 • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
 • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
 • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés elõtt, után.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésbõl álló teszt álljon 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabványismereti kérdésbõl.

Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelõ jegyzõkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzõlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzõlenyomat: 

 

Letölthetõ dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAPOlvass tovább: https://mhte.webnode.hu/szolgaltatasaink/hegesztok-forrasztok-minositese-tanusitasa/szabalyzatok/a9-2001-iv-5-gkm-97-23-ek/

44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja

44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja szerinti követelmények,
állandó kötéseket készítõk/hegesztõk, forrasztók/tanúsítványainak megszerzéséhez

 

MKEH Kijelölési Okirat

 

Magyarországon 2004. 05. 01. után az Európai Unió 97/23/EK (PED) és a 87/404 EEC (SPVD) irányelveinek megfelelõje a többször módosított 9/2001.(IV.5.)GM rendelet érvényes. A vonatkozó rendelet 6.mell. 3.1.2 pontja azt írja elõ, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítõk (hegesztõk, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve.
Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.


A nyomástartó berendezések átalakítására, javítására a 63/2004.(IV.27.)GKM rendelet érvényes, miszerint a hegesztéssel járó javítást, átalakítást a 3/1998.(I.12.)IKIM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezet végezheti.

Az a szervezet, amely éghetõ folyadékokat és olvadékokat tároló tartályokat gyárt, szerel, javít, átalakít a 11/1994.(III.25.)IKM rendelet szerinti követelményeknek kell megfelelnie.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítõk alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következõ feltételekhez köti az adott körülmények között:

Szakmai Felelõsségbiztosítással is rendelkezünk.


Az a kötéskészítõ jelölt, aki nem rendelkezik minõsítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítõ (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelõ jelentkezhet az MHtE minõsítést szervezõjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatványkitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minõsítést szervezõt kell megkeresni (1149 Budapest, Mogyoródi út 32, tel: 1 769-0056, fax: 1 769-2027).

A jelölt értesítést kap a kiegészítõ vizsga helyérõl.

A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségérõl, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítõ gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítõ tanfolyam nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

 • A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet és a 2014/EU Annex I. 3.1.2 NB 2672 direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
 • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
 • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelõség, dokumentálás, kKötés elõkészítés, hegesztés végrehajtása.
 • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
 • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
 • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
 • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
 • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
 • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés elõtt, után.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésbõl álló teszt álljon 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabványismereti kérdésbõl.

Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelõ jegyzõkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzõlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzõlenyomat: 

 

Letölthetõ dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAP