44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja

44/2016.(XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.2 pontja szerinti követelmények,
állandó kötéseket készítők/hegesztők, forrasztók/tanúsítványainak megszerzéséhez

 

MKEH Kijelölési Okirat

 

Magyarországon 2014. 05. 01. után az Európai Unió 2014/68/EU (PED) és a 2014/29/EU (SPVD) irányelveinek megfelelője a többször módosított 44/2016.(XI.28.)NGM rendelet érvényes. A vonatkozó rendelet 6.mell. 3.1.2 pontja azt írja elő, hogy a II, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó berendezések gyártása esetén az állandó kötéseket készítők (hegesztők, forrasztók) jóváhagyását elismert harmadik fél vagy bejelentett szervezet (Notified Body) végezheti.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés erre a feladatra kijelölt szervezet a magyar állam által és be van jelentve.
Brüsszelben is, mint harmadik fél. Így semmi akadálya, hogy ezen a területen is folytathasson tevékenységet az MHtE.


A nyomástartó berendezések átalakítására, javítására a 2/2016.(I.5.)NGM rendelet érvényes, miszerint a hegesztéssel járó javítást, átalakítást a 8/2018.(VIII.17.)ITM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkező szervezet végezheti.

Az a szervezet, amely éghető folyadékokat és olvadékokat tároló tartályokat gyárt, szerel, javít, átalakít a 1/2016.(I.5.)NGM rendelet szerinti követelményeknek kell megfelelnie.

Nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítők alkalmasságát Egyesülésünk, mint kijelölt és elismert harmadik fél a következő feltételekhez köti az adott körülmények között:

Szakmai Felelősségbiztosítással is rendelkezünk.


Az a kötéskészítő jelölt, aki nem rendelkezik minősítéssel, a vonatkozó szabványok szerint gyakorlati, elméleti és kiegészítő (PED) elméleti vizsgát is le kell tennie.
A megrendelő jelentkezhet az MHtE minősítést szervezőjénél a MEU6_HT-02/1 formanyomtatvány kitöltésével, illetve egyedi jelentkezés esetén a MEU6_HT-01 formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban Papp Lászlóné minősítést szervezőt kell megkeresni (1149 Budapest, Mogyoródi út 32, tel: 1 769-0056, fax: 1 769-2027).

A jelölt értesítést kap a kiegészítő vizsga helyéről.

A jelöltnek számot kell adni elméleti felkészültségéről, melyek a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatosak. Kiegészítő gyakorlati vizsgát nem kell tennie.
Az elméleti vizsgára való felkészítő tanfolyam nem kötelező csak ajánlott. A felkészítő képzés programja a következő:

  • A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet és a 2014/EU Annex I. 3.1.2 NB 2672 direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
  • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (7 x 45').
  • MSZ EN 13445-4 7.5. Hozaganyag, segédanyag tárolás, megfelelőség, dokumentálás, kKötés előkészítés, hegesztés végrehajtása.
  • MSZ EN 13445-5 6.5.2. A hegesztési technológia EN 13445-4-hez kapcsolódó legyen.
  • MSZ EN 13480-4 9.3. Hegesztési eljárás, technológia.
  • Alkalmasság felülvizsgálata. Alkalmazás.
  • MSZ EN 13480-4 9.4. Hozaganyag, segédanyag.
  • MSZ EN 13480-4 9.5. Környezeti hatások.
  • MSZ EN 13480-4 9.6. Tisztítás hegesztés előtt, után.

Tesztvizsga (1 óra)

A 10 kérdésből álló teszt álljon 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabványismereti kérdésből.

Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasztania a vizsgálónak. A vizsgáztató értékelő jegyzőkönyvet vesz fel.
A sikeres elméleti vizsga után az MHtE tanúsítványt (bizonyítványt) ad ki, hivatkozva az eredeti bizonyítvány azonosító számára.. A tanúsítványon a bélyegzőlenyomattal is hitelesíti az MHtE igazgatója a tanúsítványt.

 

Bélyegzőlenyomat: 

 

Letölthető dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAP