Tájékoztató nemzetközi hegesztési diplomák megszerzését célzó bemeneti feltételekről

1. rész

I. EWF/IAB felhatalmazás alapján a diplomákat az MHtE/ANB adja ki, az oktatásokat Meghatalmazott Oktató helyek (ATB) végzik (lsd a "Hegesztéstechnika" folyóirat minden számát).

Ezek a diplomák lehetnek a következők:

 • EWE/IWE: Európai és Nemzetközi Hegesztőmérnöki diploma
 • EWT/IWT: Európai és Nemzetközi Hegesztőtechnológusi diploma
 • EWS/IWS: Európai és Nemzetközi Hegesztőspecialista diploma
 • EWP/IWP: Európai és Nemzetközi Kiemelt Hegesztői diploma
 • EW/IW: a TIG, MMA, MIG/MAG és G eljárások szerinti sarokvarrat, lemez vagy csőhegesztői diploma
 • EWIP/IWIP: Európai és Nemzetközi Hegesztési Gyártásfelügyelői diploma alap (basic), általános (standard) és átfogó ismereteket nyújtó (comprehensive) szinteken
 • IWSD: Nemzetközi Hegesztett Szerkezet Tervezői diploma általános (standard) és teljes körű (comprehensive) szinten
 • EWP-RW: Európai Kiemelt Ellenállás Hegesztő
 • EWS-RW: Európai Ellenálláshegesztő Specialista

Általános szabály az, hogy bárki látogathatja a tanfolyamot az ATB engedélyével de vizsgára csak az engedhető és diplomát csak az kaphat aki a bemeneti és tanfolyami valamint egyéb feltételeket teljesítette. (végzettség, gyakorlat, kor, eü alkalmasság, hegesztői minősítő tanúsítvány,  CV) szakmai önéletrajz (értelemszerűen a szintnek megfelelően).

 

II. Diplomákkal rendelkezők a diploma kiadásától számított 3. évben majd három évente kérhetik, hogy a mérnök, technológus. a specialista és a kiemelt hegesztő szinteken  az ANB/MHtE tanúsítsa, hogy mint hegesztési felelős munkájában és munkáján kívül tudását fenntartja és fejleszti. Ezt a kérelem előtti 3 évből két évben kell bizonyítania.

 

I. Az EWF/IIW diploma megszerzésének a feltételei a következők:

Pirossal íródtak azok a még 1999-ben benyújtott és egyszer később módosított a magyar ANB kérelmének megfelelően elfogadott bemeneti feltételek, melyek a diplomák megszerzésének alapvető feltétele. Ezeket a feltételeket a rendszeresen aktualizált "Access Directory"-ban jeleníti meg az EWF/IIW.

A jelenleg érvényes IAB -001/EWF-416 szabályozásokban a következő utak mentén lehet megszerezni hegesztési diplomákat:

 1. Standard úton (normál-hagyományos) általános úton: Magyarországon ezt az utat alkalmazzuk, azaz a jelöltnek el kell végeznie egy tanfolyamot az adott irányelvben megadott óraszámban. Az előadó tanár  előad, a jelöltek  hallgatják az előadásokat. A jelölteknek minden az irányelvben leírt  tanulmányi feltételt  teljesítenie kell. Ha magyar ANB  vezető  testülete jóváhagyja akkor engedélyezett az előzetes tudás beszámítása például az egyetemi vagy főiskolai tanulmányok  során tudás elismerése.
 2. Alternatív úton: Magyarországon ezt az utat nem alkalmazzuk. Akkor nevezzük az utat alternatívnak, ha a jelölt nem kíván standard úton diplomát  szerezni. Többszöri  próbálkozást  követően  a magyar ANB  vezető testülete  úgy döntött hogy nem kívánja  alkalmazni ezt az utat, mert a jelölteknek bonyolultabb megszerezni, ekkor a diplomát mint ha azt hagyományos úton szereznék meg.
 3. Automatikus úton: Akkor nevezzük automatikus úton kiadott diplomát ha először a jelölt IAB  vagy EWF diplomát szerez és ennek nyomán EWF vagy IIW diplomát kíván a diplomával már rendelkező kapni. Magyarországon ezt az utat alkalmazzuk. A gyakorlatban mindkét diploma kiadásra  kerül  kivéve ott, ahol csak vagy EWF vagy csak IIW  diploma  kiadása lehetséges. (IWSD)
 4. Távoktatás útján: Magyarországon nem alkalmazzuk a távoktatás egyetlen formáját sem.
 5. A folyamatosan fejlesztő úton: Ezt az utat akkor lehet  választani, ha a jelöltnek péld. van IWP diplomája és vagy IWS diplomája és IWS vagy IWT  diplomát szeretne megszerezni, de egyébként nem teljesülnének az adott szint eléréséhez szükséges bemeneti feltételek.  Ugyanígy az IIW esetében de alkalmazható  a gyártásfelügyelői szinteknél is péld. IWI-B-ből IWI-S vagy IWI-S-ből IWI-C. Ezek esetében az IAB 252 és az IAB-041 írányelvek  legutolsó verzióiban lehet bővebben olvasni. ( A magyar ANB-által jelenleg nem elfogadott)
 6. Az átmeneti  úton: Ha a nemzeti ANB  kérelmezi, hogy új bementi feltételeket kíván alkalmazni  egy adott területen  azt az EWF/IIW  egy bizonyos  időtartamhoz  kötheti , ez alatt  alkalmazhatja  sajátos engedélyezett  bemeneti feltételeit egy adott ország.  Ha  lejár ez az idő  már  csak  az IAB  "B"  bizottság  által elfogadottat alkalmazhatja a továbbiakban a nemzeti ANB.

Jelenleg a magyar ANB nem alkalmaz átmeneti intézkedést.

Más jellegű általános szabály az, ha az IAB "B" bizottság által jóváhagyott és érvénybe lép egy adott területre érvényes irányelv, akkor azt az oktatóhely  a következő tanfolyamának szervezésénél köteles alkalmazni. A kiadott szabályozások érvényességének hatálya minden rögzítésre kerül a szabályozásban.

 

Bemeneti feltételek Magyarországon (Access conditions in Hungary)

EWE/IWE: Hungary Route 1 and 2 Candidates with a diploma “in mechanical engineering or other relevant studies at level of":

 1. Higher education diploma (engineer Degree, min. 3 years study for example BSc);
 2. MSc degree (min. 2 years study, after BSc Engineer Degree)  A Magyarországra elfogadott dokumentumból (Access Directory).

Aki tehát  mérnöki diplomát szeretne megszerezni az IAB 252  írányelv/guideline szerint vagy az 1. vagy a 2. úton szerezheti meg, ha gépészmérnöki vagy  más rokon mérnöki végzettséggel  rendelkezik ami vagy

a) legalább 3 éves diplomával péld BSC  végzettséggel zárul vagy

b) MSC  végzettséggel, ami a BSC végzettség utáni 2 éves tanulmányt jelenti.

Emlékeztetőül a magyar ANB GB döntése alapján, a gépészmérnöki végzettséghez  rokon mérnöki végzettségek  a következők:

 • Építőmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, anyagmérnök (kohómérnök, energetikai mérnök))

Az 1. út  a tanfolyam teljes elvégzését jelenti három lépésben Part 1 bevezető elmélet , Part 2 gyakorlat , Part 3 fő elméleti rész.

A 2. út alkalmazása esetén  kihagyható  Part 1 bevezető elméleti rész, ha  bizonyított, hogy a BSC képzés során a bevezető elmélet minden témájából sikeres vizsgát tett a jelentkező.

Ha valakinek  nincs meg a diplomája a BSc szinten, akkor írásbeli vizsgákat leteheti, de szóbeli végső vizsgára nem engedhető.

Standard útnak hívják azt a lehetőséget is, ha a hegesztőmérnöki tanfolyamra jelentkezőnek már  van EWT/IWT diplomája.

Ebben az esetben a következők a bemeneti feltételek:

 • Legyen a jelöltnek EWE/IWE jelentkezési lapja kitöltve
 • A jelentkezéshez mellékeljen szakmai önéletrajzot, a mérnöki diplomájának másolatát, mely feleljen meg a Magyarországra érvényes bemeneti feltételeknek. lsd fentiekben íródtakat.

Bizonyítania kell a jelöltnek, hogy aktív a hegesztési területeken, gyártásban, szerelésben, képzésben stb. Ezt háromféleképpen tudja a jelölt  bizonyítania:

  a) Műszaki interjúra  jelentkezik az ANB-nél

  b)  Munkáltatójától  írásbeli szakvéleményt  szerez, hogy milyen hegesztéssel kapcsolatos tevékenységeket  végzett az elmúlt 3 évből kettőben

  c) EWT/IWT (ha van) személytanúsítása érvényes legyen

 • EWT/IWT diplomájának másolata;
 • Bizonyítania kell a jelöltnek, hogy látogatta az EWE/IWE tanfolyam Part 3. részét;
 • Bizonyítania kell a jelöltnek, hogy sikeres írásbeli és szóbeli  vizsgákat tett a 4  témakörben;
 • A vizsgáztató testületnek minden  dokumentumot  jóvá kell hagyni (ellenőrző lista segítségével);
 • A diplomával rendelkezőnek át kell vennie  a diplomát és aláírásával kell igazolni, hogy a diplomáját  a szabályoknak megfelelően fogja  használni.

EWT/IWT: Diploma in Engineering from a Technical Highschool (minimum age of 21 years).

Tehát legalább 3 éves műszaki mérnöki vagy az ANB által elfogadott rokon végzettségű legalább 21 éves kort betöltött jelölt lehet EWT/IWT.

EWS/IWS: Csak 3. úton érhető el diploma.

EWS/IWS:  Route 3- Diploma of Technical Secondary School at least 3 years education with 4 years experience in metalworking activities included two EN ISO 9606 certificates, and minimum age of 22 years.

Tehát  Magyarországon az a jelölt  jelentkezhet EWS/IWS  képzésre, aki legalább 3 éves műszaki szakiskolát végzett és 4 (nem 3) éves fémipari gyakorlatot tud bizonyítani beleértve 2 db  különböző eljárás hegesztői  minősítést (EN ISO 9606-1) szabványok szerintieket, természetesen  MSZ jelzetűek is lehetnek a minősítések, tanúsítások. A  jelöltnek 22. évét be kell töltenie a tanfolyamra  jelentkezés előtt.

Ha a jelölt rendelkezik EWP vagy IWP végzettséggel 2 év gyakorlatot kell bizonyítania.

Mindkét bemeneti út esetén IWS 0. szintet teljesíteni kell.  Ha az IWP szintű jelölt az IWS szintre meghatározott feltételt teljesíti, kihagyhatja az IWS ”0”  modult.

IWP: Nincs nemzeti sajátosság. Követni kell az irányelv  lehetséges  útjait Azaz:

A jelölt  legalább 21 éves legyen és legyen 2 év gyakorlata, mint hegesztő.

A jelöltnek legyen érvényes minősítő tanúsítványa  legalább egy eljárásból az ISO 9606 vagy ASME IX  előírások szerint H-L045 illetve 6G poziciókban  ss/nb körülmények között (egyoldalról  alátét  nélkül) vagy lemez hegesztő minősítő tanúsítványa  PE ss nb vagy PC és PF ss nb  helyzetben az ISO 9606 szerint legalább egy eljárásból és/vagy az IIW országokban érvényes más ekvivalens szabályai szerint.

Természetesen  minden olyan szint elérésekor  egészségügyi  alkalmasságról  orvosi igazolást kell benyújtani az ATB-nek, mely bizonyítja, hogy a jelölt  alkalmas a hegesztés gyakorlati feladatainak elvégzésére egészségügyileg. (természetesen ott ahol a gyakorlat is van. EW/IW, EWP/IWP, EWS/IWS, EWT/IWT, EWE/IWE, EWIP/IWIP, EWS.RW, EWP.RW)

 

IWIP: Nincs nemzeti sajátosság.  Követni kell az irányelvben  leírtakat .Azaz:

IWI-C elérése 1. standard úton:  a nemzeti  sajátosságnak megfelelően azaz:

 • aki rendelkezik mérnöki legalább 3 éves főiskolai diplomával vagy BSc szintű diplomával és legalább 21 éves életkort betöltötte. A jelölt  először egy 103 órás hegesztéstechnológiai modult látogat, majd közbenső vizsgát tesz majd sikeres vizsga esetén megkezdheti a 128 órás hegesztési gyártásfelügyelői modul elméleti és gyakorlati részeit. Záróvizsga  elméleti írásbeli és gyakorlatból áll.

Azok akik már rendelkeznek EWT vagy IWT  diplomával közvetlenül kapcsolódhatnak be  az ellenőri elméleti és gyakorlati 128 órás oktatásba. (2. út)

IWI-C  elérése 3. úton: Ezt az utat a magyar ANB nem alkalmazza.

IWI-S elérése 1.standard úton: Az a személy jelentkezhet Magyarországon képzésre, aki legalább 3 éves műszaki szakiskolát végzett, itt azonban sem kor sem gyakorlat nincs meghatározva.

A jelöltek először egy 77 órás hegesztéstechnológiai modult látogatnak, majd vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén megkezdhetik a 96 órás hegesztés ellenőri modul elméleti és gyakorlati részeit. Záróvizsga  elméleti írásbeli és gyakorlatból áll.

Azok, akik már rendelkeznek EWS vagy IWS diplomával közvetlenül kapcsolódhatnak be az ellenőri elméleti és gyakorlati 96 órás oktatásba. (2. út)

IWI-B elérése  1.standard úton: Azok jelentkezhetnek, akik szakmunkások és hegesztéssel összefüggő 2 éves gyakorlattal rendelkeznek vagy tudományos vagy oktatási tevékenységet végeztek.

A jelöltek először egy 47 órás hegesztéstechnológiai modult látogatnak, majd vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén megkezdhetik az 55 órás hegesztés ellenőri modul elméleti és gyakorlati részeit. Záróvizsga  elméleti írásbeli és gyakorlatból áll.

Azok, akik már rendelkeznek EWP vagy IWP diplomával közvetlenül kapcsolódhatnak be az ellenőri elméleti és gyakorlati 55 órás oktatásba. (2. út)

IWSD: Nincs nemzeti sajátosság. Követni kell az irányelvben  leírtakat azaz, ha a jelöltnek  van már  IWS vagy IWT, vagy IWE  diplomája  közvetlenül beléphet a tervezőspecialista modulba, ahol el kell végeznie egy  50 órás tanfolyamot az irányelv 2. és 3. moduljaít. Ekkor egy  4 órás vizsga után IWSD-S azaz Nemzetközi Hegesztett Szerkezet Tervezői diplomát kaphat Specialista szinten, vagy továbbléphet az irányelv szerinti 75 órás modulba, ahol el kell sajátítania az irányelv 4, 5, és 6.  részeít. A záróvizsga 7 órás. Sikeres vizsga esetén IWSD-C azaz Nemzetközi Hegesztett Szerkezet tervező diplomát kap átfogó ismereti szintre. Természetesen IWSD-S diplomát csak IWS diplomával rendelkezők, IWT és IWE  diplomával rendelkezők IWSD-C diplomát szerezhetnek meg. Ezeket a szabályokat támogatja a magyar ANB.

Ezen a területen csak IWSD diploma kerül kiadásra  EWSD  nem.

IW: Nincs nemzeti sajátosság. Követni kell az irányelvben leírtakat. Azaz:

 • az IAB-089r5-14-ben leírt követelményeket. Nemzetközi sarokvarrat hegesztő, lemezhegesztő vagy csőhegesztő az lehet, aki betöltötte 18. életévét és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik.

EWP-RW: Nincs nemzeti sajátosság. Követni kell az irányelvben leírtakat.  Azaz:

 • Európai Kiemelt Ellenálláshegesztő az a személy lehet (1. út), aki betöltötte 18 életévét, és  legalább  fémipari vagy villamosipari szakmunkás vagy EWP/IWP végzettségű vagy a  munkáltató által igazolt kétéves ellenálláshegesztői gyakorlattal rendelkezik.

EWS-RW: Nincs nemzeti sajátosság. Követni kell az irányelvben leírtakat. Azaz:

 • Az 1. úton a jelölt rendelkezzen legalább 3 éves műszaki középiskolai végzettséggel, 20 éves életkorral és 2 éves szakmai gyakorlattal  ellenálláshegesztésben.

Akinek van már EWE, vagy EWT  vagy EWS  diplomája  a 2. úton léphet be a tanfolyamba  kihagyva  az első részét a tanfolyamnak,  de mindhárom  oktatási rész anyagából vizsgát kell tennie.

Az a személy, aki már rendelkezik EWP-RW  diplomával  megkezdheti  az EWS-RW 1 első részének látogatását.

A bemeneti feltételek összeállítását  Gayer Béla  készítette

II. A tanúsítást kérő mérnök, technológus, specilaista vagy kiemelt hegesztő  a megfelelő adatlapokon ismerteti hegesztési koordinátori  tapasztalataít  az MSZ EN ISO 14731 szerint. Azaz:

 • a munkahelyén helyein végzett  a hegesztett termékkel kapcsolatos  feladataít
 •  a hegesztett  termék terveinek műszaki átviszgálását
 • a vállalkozás esetleges alvállalkozóinak ellenőrzését
 • a hegesztő személyzettel kapcsolatos feladatait
 • az alkalmazott berendezésekkel és eszközökkel kapcsolatos feladataít
 • a gyártástervezésben végzett feladataít
 • a hegesztéstechnológiákban, hegesztési utasításokban és munkautasításokban vállalt szerepeit
 • a különböző alap és hegesztőanyagok felügyelétében vállalt feladatait
 • a gyártás elött, alatt és után elvégzett tevékenységeit
 • az esetleges hőkezelésekben végzett feladait
 • a nemmmegfelelőségek feltárásában és a javító intézkedésekben vállalt szerepeit
 • az ellenörző, mérő és vizsgálóeszközök felügyeletében végzett feladait
 • és a dokumentálásokban végzett tevékenységeit

A  jelentkezőnek be kell mutatnia , hogy munkaidőn túl hogyan tartja  karban tudását, hogyan hasznosítja  tapasztalataít és hogyan fejleszti , bővíti tudását és képességeít.

A bemeneti feltételek összeállítását  Gayer Béla  készítette