Követelmények és képesítések

Hegesztési szakemberek vizsgáztatása és képesítései 4. rész.

Magyarországon  a Magyar Jóváhagyott Kijelölt Testület ANB/MHtE döntése alapján diplomákat csak az előírt tanfolyamok legalább 90%-ának  látogatása után szerezhetnek, mint a vizsgára bocsátás feltételeként. A vizsga közbenső és végső vizsgákból áll.

A különböző szintek eléréséhez a bemeneti feltételek, a tanfolyamok látogatása, a díjak kifizetése stb. a vizsgák lefolytatásának menetét az EWF/IAB irányelvek taglalják, melyek olvashatók az EWF és IIW honlapjain, de kérésre az MHtE-től is beszerezhetők. A Meghatalmazott Oktatóhelyek honlapjain  pontosan olvashatók a tanfolyamokkal és vizsgákkal  kapcsolatos tennivalók. A Meghatalmazott Oktatóhelyek neveit és felhatalmazások szintjeit a "Hegesztéstechnika" negyedévente megjelenő lapjaiban olvashatják.

 

IAB-252r5-19. Hegesztési koordinátorok minősítése.  Minimum követelmények a képzésre, vizsgáztatásra és a képesítésre.

EWE/IWE: Hungary Route 1 and 2

Standard útnak hívják azt a lehetőséget is, ha a hegesztőmérnöki tanfolyamra jelentkezőnek már  van EWT/IWT diplomája.

Három részből áll a tanfolyam. 1.rész elmélet. 2. rész  gyakorlat és 3. rész elmélet.

A vizsga felépítése szerint, ha van harmonizált kérdés akkor abból is ha nincs, akkor nemzeti kérdéseket kall alkalmazni. A harmonizált és nemzeti kérdések megítélésnek arány 25% és 75 %.

A jelöltnek minden vizsgarészből legalább 60 %-ot kell teljesítenie.

A magyar szabályozás szerint az 1. rész után írásbeli feleletválasztós teszten kell megfelelni a jelöltnek három tématerületen ezek:

 • Hegesztési eljárások és berendezéseik
 • Anyagok és viselkedésük hegesztés  közben
 • Konstrukció és tervezés.

A harmonizált írásbeli közbenső vizsgákra fordítandó idők a tanfolyam 1.része után:

Module   1   30 minutes
Module   2 30 minutes
Module   3 20 minutes

 A harmonizált írásbeli közbenső vizsgáknál feltett kérdések  száma:

Module 1 19
Module 2 19
Module 3 8

A 3. rész  után záróvizsgát kell tennie a jelöltnek. Azaz a következő négy tématerületen:

 • Hegesztési eljárások és berendezéseik
 • Anyagok és viselkedésük hegesztés  közben
 • Konstrukció és tervezés.
 • Gyártástechnika

Az írásbeli tesztekre fordítható idő 2 óra tématerületenként (beleértve a harmonizált írásbeli kérdésekre adott válaszokra fordított időket)

A végső vizsga

IWE       8 óra       2 óra/tématerületenként ekkor az 1.részre csak 30 perc (25%) áll rendelkezésre tehát a 3. részre 1,5 óra jut. (harmonizált és nemzeti  vizsgákra)

Megjegyzés: Magyarországon az 1.rész után közbenső vizsgát kell tenni. Tehát a végső vizsgára csak 1,5  óra jut a 3. tématerületen.

A 3.rész utáni írásbeli vizsgakérdések  száma:

IWE           2óra/tématerületenként     A teljes vizsgakor adandó vizsgakérdés 90 db /tématerület. Harmonizált kérdések 23 db/tématerület azaz  25 %-a a teljes darabszámnak. 

A feltett kérdésre 4 lehetséges válasz van megadva akár mind a 4 helyes válasz helyes lehet.                                                

Az EWF-OP-17 ad iránymutatást a vizsgakérdések számára arányára és idejére. Ha van harmonizált kérdés akár közbenső, akár végső vizsgánál az része a képesítéshez szükséges megadott összesített adatoknak (vizsgakérdések számát, idejét és részeit illetően).

Az írásbeli tématerületeken minimum 50 %-ot el kell érnie, hogy szóbeli vizsgát tegyen a jelölt. 50-60 % közötti elért eredmény esetén a szóbeli során kiegészítő vizsgakérdéseket kell feltenni a jelöltnek.

Magyarországon  minden jelöltnek  60 % -ot el kell érnie a szóbeli vizsga során is.

A magyar ANB GB  döntése alapján ha a jelölt 75%-nál nagyobb értéket az egyes tématerületen akkor is kell szóbeli vizsgát tennie. A szóbeli 4 tématerületre vonatkozó összesített vizsgaidő jelöltenként 1 óra minimum.

Azok az IWT diplomával rendelkezők, akik  IWE tanfolyamra jelentkeznek a 3. részt kell látogatni és ekkor ugyanolyan vizsgát kell tenni a négy tématerületen mintha elölről kezdte volna a tanfolyamot.

EWT/IWT  route 1.:

Három részből áll a tanfolyam. 1.rész elmélet. 2. rész  gyakorlat és 3. rész elmélet.

Magyarországon az 1.rész után közbenső vizsgát kell tenni. Tehát a végső vizsgára  csak 1,5  óra  jut a 3. tématerületen.

Az első rész utáni vizsga ideje:

Module   1 20 perc
Module   2 20 perc
Module   3 15 perc

Az első rész utáni harmonizált kérdések darabszáma:

Szint                           IWT            

Module 1 25
Module 2 25
Module 3 10

                               

A 3. rész  után záróvizsgát kell tennie a jelöltnek. Azaz a következő négy tématerületen:

 • Hegesztési eljárások és berendezéseik
 • Anyagok és viselkedésük hegesztés közben
 • Konstrukció és tervezés.
 • Gyártástechnika

Az írásbeli tesztekre fordítható idő 1,5 óra tématerületenként/ beleértve a harmonizált   írásbeli kérdésekre adott válaszokra fordított időket /

A végső vizsga

IWT       6 óra       1,5 óra / tématerületenként, tehát a 3. részre 1,5 óra  jut. (harmonizált és nemzeti  vizsgákra tématerületenként, ebből 20 perc fordítható harmonizált kérdések megválaszolására/tématerületenként).

4 válaszból 1 helyes választ kell megadni a jelöltnek.

 

EWS/IWS: Csak 3.úton érhető el diploma.

EWS/IWS: A magyar szabályozás szerint a 3.úton érhető el IWS/EWS diploma. Ennek első feltétele hogy egy un alapozó  "0" jelű 40 órás tanfolyammal kezdjen a jelölt.

Az alapozó tanfolyam utáni sikeres vizsga után  kezdhető meg a fő tanfolyam mely három részből áll .

Az első rész után közbenső vizsgát kell tenni a jelöltnek:

 Harmonizált  kérdések ideje:                                                  

Module   1 15 minutes
Module   2 15 minutes
Module   3 15 minutes

A közbenső harmonizált kérdések száma:

Level                                        

Module 1 10
Module 2 10
Module 3 10

A végső vizsga a 3 rész után írásbeli ideje modulonként:

IWS      4 óra        1 hour/tématerület ebből 30 minutes (50%) tématerületenként a harmonizált kérdések megválaszolására adott idő  tématerületenként

Végső vizsgakérdés darabszámok 3.rész után:

  IWS           1 óra /tématerület  60 kérdés/tématerület        30 (50%) kérdés harmonizált/tématerületenként  

4 válaszból 1 helyes választ kell megadni a jelöltnek

Az írásbeli és szóbeli súlyaránya 50-50 %, de a vizsgáztató testület 40/60 % arányra ezt módosíthatja.

                                      

IWP: A bemeneti feltételek teljesülése esetén a jelölt  egy három részből áll a tanfolyamot kell elvégeznie.

1.rész elmélet. 2. rész  gyakorlat és 3. rész elmélet.

Jelen szabályozás alapján az 1. rész után közbenső vizsgát  kell tennie a jelöltnek.

A 3. rész után záróvizsgát kell tennie a jelöltnek.

Az első rész utáni vizsga ideje:

Module   1 15 perc
Module   2 15 perc

 Az első rész utáni harmonizált kérdések darabszáma:

Module 1 15
Module 2 15

   A 3. rész  után záróvizsgát kell tennie a jelöltnek. Azaz a következő  négy tématerületen:

 • Hegesztési eljárások és berendezéseik
 • Anyagok és viselkedésük hegesztés  közben
 • Konstrukció és tervezés.
 • Gyártástechnika

Az írásbeli tesztekre fordítható idő 2,0 óra mindösszesen a 4 tématerületre (beleértve a harmonizált írásbeli kérdésekre adott válaszokra fordított időket)

Tehát a  végső vizsga

IWP       2  óra      a  4 tématerületre tehát a 3. részre 2 óra  jut. (harmonizált és nemzeti vizsgákra/tématerületenként, ebből 15 perc fordítható  harmonizált kérdések megválaszolására/tématerületenként)

4 válaszból 1 helyes választ kell megadni a jelöltnek.

 

Gyakorlati vizsga:

A  40 órás gyakorlat során MMA, MIG/MAG, FCAW, TIG és G  eljárások gyakorlására van lehetőség  különböző anyagokon. A MIG eljárásban 22-es anyagcsoportú anyagon a gázhegesztésben 1.1 és 1.2 anyagcsoportokban. Ha a jelölt képes bizonyítani, hogy jártas a felsorolt területeken akkor a gyakorlati oktatás nélkül vizsgázhat gyakorlatból:

A jelölt az EWF-IAB.252r5-19 jelű irányelvének  I.3.2  1. táblázatában előírt hegesztési eljárásban, anyagcsoporton hegesztési pozícióban és méretekben kell vizsgát tenni.

Az elfogadási követelmény az ISO 9606-nak feleljen meg.

Pótvizsga:

Csak abból a tématerületből kell pótvizsgázni  ahol a jelölt nem felelt meg. A pótvizsga letehető 15 hónapon belül majd ha az első pótvizsgán sem felelt meg a jelölt újabb 15 hónapon belül tehető le a vizsga.

Ha a jelölt háromszor bukik el mind a 4 modulban el kell végeznie azt a modult, amelyben megbukott újból. Ezenkívül szóbeli vizsgát is kell tennie.

Ha a jelölt nem teszi le a vizsgát 15 hónapon belül bármely modulból újból látogatnia kell a tanfolyamot abban tárgykörben amiben megbukott és szóbeli vizsgát is kell tennie.

Ha az ANB nem tud 3 éven belül pótvizsgát szervezni a vezető auditor engedélyével megfelelő indokolással bővíthető újabb 3 évvel ez az időszak.

 

 

IAB-041r4-16. Nemzetközi Hegesztési Gyártásfelügyelői Személyzet

IWI-C elérése 1. standard úton: 

A jelölt először egy 103 órás hegesztéstechnológiai modult (WT-C) látogat majd közbenső vizsgát tesz majd sikeres vizsga esetén megkezdheti a 128 órás  hegesztési gyártásfelügyelői modul (WI-C) elméleti és gyakorlati részeit. Záróvizsga elméleti írásbeli és gyakorlatból áll.

IWIP-C A közbenső vizsga ideje A harmonizált közbenső vizsga ideje A közbenső vizsga összes kérdésszáma A közbenső harmonizált vizsga kérdésszáma
  90 min 45 min 90 min 45 min

Egy műszaki interjút követve elméleti írásbeli vizsgarészből és gyakorlati vizsgarészből áll.

Műszaki interjú

30 perc
Elméleti írásbeli
feleletválasztós tesztvizsga
120 perc
120  kérdés
Gyakorlati vizsga 120 perc

A gyakorlati vizsgarész során a jelölt esettanulmányt készít egy a vizsgáztató testület által megadott hegesztett szerkezeti rajzról. Az esettanulmánynak a következőkre kell kiterjednie:

 • a gyártás minőségügyi követelményei (alvállalkozás nem megengedett)
 • a hegesztett szerkezet rajzának bírálata,  elfogadási kritériumok, NDT vizsgálatok
 • anyagjegyzék, anyagtérkép
 • hegesztett varratok WPS és WPQR-jeinek listája
 • hegesztők/kezelők listája.minősítései érvényességi idővel
 • 4 db WPS
 • ellenőrzési terv
 • létesítési körülmények
 • berendezéslista , kalibrált eszközök listája
 • NDT személyzet listája

A jelöltnek a dokumentációban elhelyezett eltéréseket kell hogy megtalálja, valamint 3 tesztkérdésre kell helyesen megválaszolnia.

A harmonizált írásbeli vizsga ideje 1,5 óra.

A gyakorlati műszaki interjúnak 1 óráig kell tartania, mely egy ellenőrző lista segítségével történik s a projekt feladattal van összefüggésben.

Az írásbeli vizsga és műszaki interjú súlyozása 50-50 %, de a  vizsgáztató testület döntése szerint 40-60 % is lehet. De a végső eredmény legalább 60 %  legyen.

Az értékeléshez vizsgautasítás készül az irányelv  szerint.

 

- IWI-S elérése 1.standard úton: A jelöltek  először egy 77 órás hegesztéstechnológiai modult látogatnak, majd vizsgát tesznek. Sikeres vizsga  esetén megkezdhetik a  96 órás hegesztés ellenőri modul elméleti és gyakorlati részeit. Záróvizsga elméleti írásbeli és gyakorlatból áll.

IWIP-S A közbenső vizsga ideje A harmonizált közbenső vizsga ideje A közbenső vizsga összes kérdésszáma A közbenső harmonizált vizsga kérdésszáma
  60 perc 30 perc 60 perc 30 perc

Záróvizsga egy műszaki interjút követve elméleti írásbeli vizsgarészből és gyakorlati vizsgarészből áll.

Műszaki interjú

30 perc
Elméleti írásbeli feleletválasztós tesztvizsga

90 perc

90 kérdés

Gyakorlati vizsga 120 perc

A gyakorlati vizsgarész 11 gyakorlati feladat megoldásából az irányelvben előírt részterületeken, szemrevételezés 1db sarokvarratot és 1 db tompavarrat, hajlító vizsgálat értékelése. törésvizsgálat értékelése, anyagbizonylatok értékelése, makrocsiszolat 2 db értékelése, hegesztőminősítés, 2 db filmértékelés, WPS értékelése, roncsolásos vizsgajegyzőkönyvek értékelése, 1 db NDT jkv értékelése, WPS és WPQR kapcsolatának értékelése.

Az értékelések az irányelv szerinti pontozások szerint történik.

Azok akik már rendelkeznek EWS vagy IWS  diplomával közvetlenül kapcsolódhatnak be  az ellenőri elméleti és gyakorlati 96 órás oktatásba.(2. út)

 

IWI-B elérése  1.standard úton:

A jelöltek  először egy 47 órás hegesztéstechnológiai modult látogatnak  majd vizsgát tesznek majd   sikeres vizsga  esetén megkezdhetik  a  55 órás  hegesztés ellenőri modul elméleti és gyakorlati részeit.

IWIP-B A közbenső vizsga ideje A harmonizált közbenső vizsga ideje A közbenső vizsga összes kérdésszáma A közbenső harmonizált vizsga kérdésszáma
  30 perc 15 perc 30 perc 15

Záróvizsga  egy műszaki interjút követve elméleti írásbeli vizsgarészből és gyakorlati vizsgarészből áll.

Műszaki interjú

30 perc
Elméleti írásbeli
feleletválasztós tesztvizsga

60 perc

60 kérdés

Gyakorlati vizsga 120 perc

A gyakorlati vizsgarész 8 gyakorlati feladat megoldásából az irányelvben előírt részterületeken, szemrevételezés 1 db sarokvarratot, hajlító vizsgálat értékelése, törésvizsgálat értékelése, anyagbizonylatok értékelése, makrocsiszolat 2 db értékelése, hegesztőminősítés, WPS értékelése, roncsolásos vizsgajegyzőkönyvek értékelése, 2 db NDT jkv értékelése,

Azok akik már rendelkeznek EWP vagy IWP diplomával közvetlenül kapcsolódhatnak be az ellenőri elméleti és gyakorlati 55 órás oktatásba. (2. út).

A (WT) modulok tematikája megegyezik a hegesztési koordinátorok képzésénél előírtakkal, de az óraszámok az egyes alfejezetekben eltérhetnek.

Amennyiben van harmonizált kérdés az adatbázisban azokat is kell használni, de a harmonizált kérdésre adott idő és kérdésszám a végső vizsgaidő és kérdésszám része.

Az írásbeli és szóbeli  súlyaránya 50-50 %, de a vizsgáztató testület 40/60 % arányra ezt módosíthatja.

Pótvizsga:

A pótvizsga a harmadik részben lehetséges. A pótvizsga időpontja 2 hét és 15 hónap között lehetséges az első vizsgától számított időponthoz képest. Újabb pótvizsga  1 hét és 15 hónap között lehetséges. Ha a jelölt háromszor bukik a kapcsolódó tématerületi oktatásban részt kell venni és újabb vizsgát kell tennie.

Ha jelölt a hegesztéstechnológiai modulban bukik  kétszer gyakorlaton kell részt vennie abban a tématerületben, amiben megbukott

 

IAB-201r1-10.Nemzetközi Hegesztett Szerkezet Tervező

IWSD:

IWS vagy IWT, vagy IWE  diplomával közvetlenül beléphet a tervezőspecialista modulba ahol el kell végeznie egy  50 órás tanfolyamot az irányelv 2. és 3. moduljait. Ekkor egy  4 órás vizsga után IWSD-S azaz Nemzetközi  Hegesztett Szerkezet Tervezői diplomát kaphat Specialista  szinten, vagy  továbbléphet az irányelv szerinti 75 órás modulba ahol el kell sajátítania az irányelv 4, 5, és 6. részeít. A záróvizsga 7 órás, ha mind a 7 modult vesszük figyelembe. Sikeres vizsga esetén IWSD-C, azaz Nemzetközi Hegesztett Szerkezet tervező diplomát kap átfogó ismereti szintre. Természetesen IWSD-S diplomát csak IWS diplomával rendelkezők, IWT és IWE  diplomával rendelkezők IWSD-C diplomát szerezhetnek meg. Ezeket a szabályokat támogatja a magyar ANB GB.

Irásbeli vizsga IWSD-C szinten
 1. modul Hegesztéstechnológia 0,5 óra min vizsgaidő
2. modul Az anyagok szilárdsága 0,5 óra min vizsgaidő
3. modul Hegesztett szerkezetek tervezése 0,5 óra min vizsgaidő
4.modul Hegesztett kötések tervezése 0,5 óra min vizsgaidő
5. modul Hegesztett lemezszerkezetek tervezése 0,5 óra min vizsgaidő
6. modul Hegesztett szerkezet integrációja 0,5 óra min vizsgaidő
7. modul Gyártás, költségek, minőségellenőrzés 0,5 óra min vizsgaidő

A teljes vizsgaidő:minimum 7 óra.

Értékelés legalább 50 % elérése minden modulban, de a 7 modul átlaga legalább 60 % legyen.

A hét modulból mindegyikben 3 éven belül kell megfelelni .

IWSD-S szinten
1. modul Hegesztéstechnológia 0,5 óra min vizsgaidő
2. modul Az anyagok szilárdsága 0,5 óra min vizsgaidő
3. modul Hegesztett szerkezetek tervezése 0,5 óra min vizsgaidő
7. modul Gyártás, költségek, minőségellenőrzés 0,5 óra min vizsgaidő

A teljes vizsgaidő:minimum 7 óra.

Értékelés legalább 50 % elérése minden modulban, de a 7 modul átlaga legalább 60 % legyen.

A hét modulból mindegyikben 3 éven belül kell megfelelni.

 

Pótvizsga:

A pótvizsga időpontja 2 hét és 15 hónap között lehetséges az első vizsgától számított időponthoz képest. Újabb pótvizsga  1 hét és 15 hónap között lehetséges. Ha háromszor megbukik a jelölt ajánlatos újból látogatni a teljes tanfolyamot.

 

 IIW irányelv .IAB-089r5-14.  Nemzetközi Hegesztő.

IW:

A hegesztőképzés elve: Eljárás specifikus, anyagspecifikus és varratspecifikus.

Eljárás specifikus azt jelenti, hogy a képzés a 4 alapvető hegesztési eljárásra épül azaz:

MMA (111), MAG (135,136,138), MIG (131),  TIG (141),  G (311).

Anyagspecifikusság azt jelenti, hogy az egyes hegesztési eljárásban vagy ferrites, vagy ausztenites acélok hegesztését, vagy alumíniumok és ötvözeteinek hegesztését  tanulják.

A varratspecifikusság azt jelenti, hogy a jelölt képzése során lépésenként azaz egymásra épülve vagy lemezek sarokvarratainak, vagy lemezek tompavarratainak, vagy csövek sarok és tompavarratinak hegesztését sajátítja el különböző hegesztési helyzetekben.

Az MMA eljárásban 3 diploma szerezhető: MMA sarokvarrat hegesztő, MMA lemezhegesztő  vagy MMA csőhegesztő.

Elméleti vizsga:

Modul IW-E 111 IW-T 141 IW-MIG/MAG FCW IW-G 311
A 55 perc 40 kérdés
B 40 perc 36 kérdés
C 15 perc 14 kérdés
SA 10 perc 10 kérdés      
ST   10 perc 10kérdés    
SM     15 perc 15 kérdés  
SG       10 perc 10 kérdés
PSS 20 perc 16 kérdés
PAL 20 perc 16 kérdés

Minden modulban 60 % -ot el kell érnie a jelöltnek. 3. bukás esetén az adott modul oktatásába be kell kapcsolódnia.

Gyakorlati vizsga:

Az egyes előírt gyakorlati vizsgadaraboknak  a meghatalmazott vizsgáztató jelenlétében kell megfelelni az ISO 9606 követelményeinek.

 

EWF irányelv.EWF-621r1-14.Európai Kiemelt Ellenálláshegesztő -EWP-RW

Vizsga elméleti és gyakorlati részből áll:

Elméleti rész: Irásbeli feleletválasztós teszten  minimum 1 óra.

                      szóbeli: a vizsgáztató döntésétől függően

Gyakorlati rész: A három fő eljárásból 1-1-1 óra,  azaz min 3 óra. (pont,- vonal,- dudorhegesztésből) az irányelv II. melléklete szerinti feladatokat kell a jelöltnek elvégeznie. Minden eljárásban csak 1-1 jelölt  vizsgázhat, egy-egy adott gépen

Az értékelés: A jelölt az írásbeli és szóbeli vizsgán 60 %-ot és a gyakorlaton is 60 %-ot el kell érnie.

A gyakorlaton az elfogadási szint az ISO 14732.

 

EWF irányelv. EWF-525r1-14.. Európai Ellenálláshegesztő Specialista-EWS-RW

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll. 

Elmélet  írásban és szóban történik: Az írásbeli vizsga 2 óráig tart  feleletválasztós teszt formájában.

A szóbeli vizsga 30 percig tartson.

A gyakorlati vizsga az irányelv II. melléklete szerint történjen a három eljárásban legalább 2 óráig.

Az ismétlő vizsga lehetőségei: Mindig csak abban modulban kell pó vizsgát tenni, ahol a jelölt elbukott. A vizsga lehető két alkalommal 15+15 hónapon belül. Ha a jelölt három alkalommal elbukott újból el kell végeznie a tanfolyamot.

 

Az összeállítást  Gayer  Béla készítette.