Hegesztéstechnika folyóirat

 

HEGESZTÉSTECHNIKA folyóirat rendszeresen, évente négyszer megjelenõ, az OBSERVER Kft által szemlézett szakfolyóirat, melynek 

  • felelõs kiadója: Gayer Béla, az MHtE igazgatója, 
  • fõszerkesztõje Dr. Gremsperger Géza, Telefon: 367 7990, Fax: 250 7991, E-mail: titkarsag@mhte.hu
  • hirdetés szervezõ szerkesztõje: Gayer Béla, Tel: 467 2812, vagy (+36-70) 400-2771, E-mail: bgayer@mhte.hu.

 

A szerkesztõség címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Telefon: (06-1) 769-0056, Fax: (06-1) 769-2027,

E-mail: titkarsag@mhte.hu

ISSN: 1215-8372

 

A HEGESZTÉSTECHNIKA címû folyóirat az alábbi megrendelőlap kitöltésével és MHtE részéve való megküldésével rendelhető meg: Megrendelőlap

Ügyintézõje: Csabányi Klaudia Tel: (+36-70) 400-2764, (e-mail cím: titkarsag@mhte.hu)

  • A lap célzott olvasótábora: a hegesztéssel és/vagy rokon technológiáival, valamint az anyagvizsgálattal foglalkozó magyar szakemberek.
  • Lapzárta minden negyedév elsõ hónapjának 10. napja. Megjelenés minden negyedév második hónapjának végén.
  • A folyóirat általában 1500 példányban készül. Terjesztése a megrendelõinek, az MHtE tagvállalatainak, valamint a benne lévõ publikációk szerzõinek és hirdetõinek postai úton kerül továbbításra.

 

 

Publikálás

Új lektorált rovatot nyitottunk folyóiratunkban „Tudományos publikációk” címen. Ide kifejezetten tudományos igényességgel elkészített kéziratokat várunk hegesztés vagy rokon technológiái területén végzett kutatásokról. A kéziratok legalább két független bíráló által kerülnek átnézésre és gondos lektorálás után kerül(het)nek publikálásra. Terveinkben szerepel ebben a rovatban megjelent cikkeket a Magyar Tudományos Akadémia által referált publikációk közé emelni.

A rovat a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE)  és a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG)  szoros együttműködésében jött létre, tudományos szerkesztői: Dr. Gáspár Marcell Gyula és Dr. Májlinger Kornél. Kérjük a tisztelt szerzőket, hogy ebbe a lektorált, „Tudományos publikációk” rovatba szánt kéziratokat a welding@att.bme.hu és a gasparm@uni-miskolc.hu emailre küldjék.

 

A HEGESZTÉSTECHNIKA - nagy valószínűséggel - az egyetlen magyar folyóirat, amelynek XIV évfolyambeli példányainak nettó ára azonos, mint az első évfolyam első példányáé. A lap kiadása - nulla szaldót felülről közelítő eredmény mellett - természetesen csak úgy lehetséges, ha hirdetéseket közöl.

 

A 2021. évi, ÁFA nélküli hirdetési árak (eFt-ban):

Színes hirdetés Méret
  A4 A5 A6
Címlapon 135 - -
Hátsó külső borítón 125 - -
Első belső borítón 120 - -
Hátsó belső borítón 115 - -
Belíven 110 95 85
PR hírek 30 20 -
MHtE honlapján 15 - -

 

A fekete-fehér + kísérőszín, illetve az úgynevezett színes (color) a felsorolt fajtájú hirdetésen kívül lehetőség van a fekete-fehér hirdetéseknél több kísérőszínnel hirdetés megjelentetésre.

Az MHtE tagvállalatai 10% kedvezményre jogosultak. Az a tagvállalat, amely egy naptári évben minden számban hirdet az 15% kedvezményre jogosult.

Az a hirdető, aki nem tagja az MHtE-nek és egy naptári évben minden számban hirdet 7,5% kedvezményre jogosult.

FONTOS!

A közlésre leadott kéziratokkal, hirdetésekkel szemben támasztott követelmények.

Hirdetések

Hirdetéseket a hirdetést szervező szerkesztőnek kell leadni.

Az A4-es hirdetés, ha nem kifutó, akkor a (tükör) méret 190 x 250 mm, ha kifutó, akkor a (vágott) méret 215+3 x 290+6 mm. Az A5 méretű hirdetés 190 x 125 mm, vagy 125 x 250 mm, az A6-os 125 x 100 mm, 60 x 250 mm, vagy 190 x 70 mm. Kifutó tónus, illetve fotó esetén minden irányban 3-3 mm rátöltés szükséges.

A nyomda a hirdetéseiket a következő formátumokban tudja fogadni: Post Script file, valamint PC-QuarkXpress, CorelDraw állományok (természetesen fontokkal és a beillesztett képekkel együtt). Adathordozók: Zip100, CD-ROM, floppy, JAZ 1 GB, 2 GB. Minden adathordozó mellé (ellenőrzés céljából) egy print is szükséges

Montírozandó filmet csak végszükség esetén fogadunk, mivel a kilövő program segítségével az adathordozóról minden hirdetés a helyére kerül, így a kézi montírozás elkerülése nagymértékben elősegíti a pontos nyomást.

A HEGESZTÉSTECHNIKA c. folyóirat vágott mérete: 215 x 290 mm.

Kéziratok

A közlésre szánt kéziratokat a főszerkesztőnek kell leadni.

Más folyóiratban meg nem jelent kézirat kerülhet közlésre. A kézirat hirdetés jellegű tartalommal nem rendelkezhet. A kézirat oldal száma ábrákkal, táblázatokkal, referenciákkal együtt értendő.

A kézirat papírmérete: A4, azaz 210 x 297 mm.

A kézirat szövegmérete: 170 x 250 mm (felső margó 25 mm, alul, valamint a bal és jobb oldalon 20 mm). (25 sor 58 leütés) A közlemény címe a lap első sora a baloldali margónál kezdve, betűtípusa Times, 14-es betűmérettel, félkövér karakterekkel.

 

A szöveg betűmérete 12, ajánlott betűtípus Times, sortáv.1,5. A bekezdés 6 pt térköz kihagyással.

A szerző(k) megnevezése a közlemény végén a jobboldali margónál. A szerző(k) neve mögött gömbölyű zárójelben a munkahely(ük) rövid neve és helye. Lábjegyzet(ek) a lap alján, jól elválasztva a szövegtől.

A táblázatok külön oldalon. Egy egy táblázat max. mérete a táblázat számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x170 mm. A táblázat száma (pl. 2. táblázat) és címe a táblázat alatt.

 

 Az ábrák (fotók) nem beszerkesztve, külön oldalon, illetve külön fájlokban. Egy-egy ábra max. mérete az ábra számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x 170 mm. Az ábra száma (pl. 2. ábra) és címe az ábra alatt. A jobb minőség érdekében foto eredeti lenne szükséges

A vonalas ábrák nem kerülnek átrajzolásra, ezért az ábrák kivitele: fehér papíron tussal, vagy számítógéppel megrajzolt ábra, vagy jó minőségű másolat fogadható el. A referenciák külön oldalon sorszámozva (pl. [2], [3]), rövid névvel, eredeti címmel, a megjelenés helyének rövid megjelölésével.

Oldalszámozás a lap alján, középen, arab számokkal.

Más folyóiratban megjelent közlemény csak tömörítvényként, max. 80%-ra történő tömörítésel közölhető. Tömörítvénynél az eredeti közlemény szerzőjének, címének és a megjelenés helyének a közlése szükséges a közlemény végén jól elkülönítve. A közlemény végén kell feltüntetni a fordító, illetve a tömörítő nevét.

 

Fordításnál, tömörítvényeknél az ábrák és táblázatok szövegét is magyarul kell megadni, (pl. a következő formában: 2. ábra az eredeti anyagban 4. ábra, címe..., Ábraszövegek 1 ,2. ..., vagy Schweissen - hegesztés, ...)

A kézirat átadás IBM kompatibilis lemezen és 1 példányban printelt kivitelben a szövegoldal bal alsó sarkában a lemezen levő fájl név feltüntetésével), az ábrákkal, fotókkal, táblázatokkal együtt, vagy "E-mail"-en. A szerkesztőség a közlés és a kézirat módosítási jogát fenntartja, jelentősebb, a tartalmat is érintő módosítás esetén a szerző hozzájárulásával. A szerzőktől lehetőség szerint angol és német nyelvű címet is kérünk. A szerkesztőség a hozzá eljuttatott kéziratokat és azok kiegészítő anyagait (pl. kéziratokat, fényképeket, lemezeket stb.) nem őrzi meg, illetve csak külön, előzetes kérésre adja vissza a szerző(k)nek!