Hegesztéstechnika

 

HEGESZTÉSTECHNIKA folyóirat rendszeresen, évente négyszer megjelenõ, az OBSERVER Kft által szemlézett szakfolyóirat, melynek 

  • felelõs kiadója: Gayer Béla, az MHtE igazgatója, 
  • fõszerkesztõje Dr. Gremsperger Géza, Telefon: 367 7990, Fax: 250 7991, E-mail: mhte@mhte.hu
  • hirdetés szervezõ szerkesztõje: Gayer Béla, Tel: 467 2812, vagy (+36-70) 400-2771, E-mail: bgayer@mhte.hu.

 

A szerkesztõség címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14. Telefon: (06-1) 769-0056, Fax: (06-1) 769-2027,

E-mail: mhte@mhte.hu.

ISSN: 1215-8372

 

A HEGESZTÉSTECHNIKA címû folyóirat az alábbi megrendelőlap kitöltésével és MHtE részéve való megküldésével rendelhető meg: Megrendelőlap

Ügyintézõje: Altmann Lajosné Tel: (+36-70) 400-2764, (e-mail cím: piros.alfi@mhte.hu)

  • A lap célzott olvasótábora: a hegesztéssel és/vagy rokon technológiáival, valamint az anyagvizsgálattal foglalkozó magyar szakemberek.
  • Lapzárta minden negyedév elsõ hónapjának 10. napja. Megjelenés minden negyedév második hónapjának végén.
  • A folyóirat általában 1500 példányban készül. Terjesztése a megrendelõinek, az MHtE tagvállalatainak, valamint a benne lévõ publikációk szerzõinek és hirdetõinek postai úton kerül továbbításra.

 

A folyóirat ára: 2019.01.01-től 500 Ft+ 5% ÁFA/szám

 

Publikálás

Új lektorált rovatot nyitottunk folyóiratunkban „Tudományos publikációk” címen. Ide kifejezetten tudományos igényességgel elkészített kéziratokat várunk hegesztés vagy rokon technológiái területén végzett kutatásokról. A kéziratok legalább két független bíráló által kerülnek átnézésre és gondos lektorálás után kerül(het)nek publikálásra. Terveinkben szerepel ebben a rovatban megjelent cikkeket a Magyar Tudományos Akadémia által referált publikációk közé emelni.

A rovat a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE)  és a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG)  szoros együttműködésében jött létre, tudományos szerkesztői: Dr. Gáspár Marcell Gyula és Dr. Májlinger Kornél. Kérjük a tisztelt szerzőket, hogy ebbe a lektorált, „Tudományos publikációk” rovatba szánt kéziratokat a welding@att.bme.hu és a gasparm@uni-miskolc.hu emailre küldjék.

 

A HEGESZTÉSTECHNIKA - nagy valószínűséggel - az egyetlen magyar folyóirat, amelynek XIV évfolyambeli példányainak nettó ára azonos, mint az első évfolyam első példányáé. A lap kiadása - nulla szaldót felülről közelítő eredmény mellett - természetesen csak úgy lehetséges, ha hirdetéseket közöl.

 

A 2017. évi, ÁFA nélküli hirdetési árak (eFt-ban):

Színes hirdetés Méret
  A4 A5 A6
Címlapon 135 - -
Hátsó külső borítón 125 - -
Első belső borítón 120 - -
Hátsó belső borítón 115 - -
Belíven 110 95 85
PR hírek 25 15 -
MHtE honlapján 15 - -

 

A fekete-fehér + kísérőszín, illetve az úgynevezett színes (color) a felsorolt fajtájú hirdetésen kívül lehetőség van a fekete-fehér hirdetéseknél több kísérőszínnel hirdetés megjelentetésre.

Az MHtE tagvállalatai 10% kedvezményre jogosultak. Az a tagvállalat, amely egy naptári évben minden számban hirdet az 15% kedvezményre jogosult.

Az a hirdető, aki nem tagja az MHtE-nek és egy naptári évben minden számban hirdet 7,5% kedvezményre jogosult.

FONTOS!

A közlésre leadott kéziratokkal, hirdetésekkel szemben támasztott követelmények.

Hirdetések

Hirdetéseket a hirdetést szervező szerkesztőnek kell leadni.

Az A4-es hirdetés, ha nem kifutó, akkor a (tükör) méret 190 x 250 mm, ha kifutó, akkor a (vágott) méret 215+3 x 290+6 mm. Az A5 méretű hirdetés 190 x 125 mm, vagy 125 x 250 mm, az A6-os 125 x 100 mm, 60 x 250 mm, vagy 190 x 70 mm. Kifutó tónus, illetve fotó esetén minden irányban 3-3 mm rátöltés szükséges.

A nyomda a hirdetéseiket a következő formátumokban tudja fogadni: Post Script file, valamint PC-QuarkXpress, CorelDraw állományok (természetesen fontokkal és a beillesztett képekkel együtt). Adathordozók: Zip100, CD-ROM, floppy, JAZ 1 GB, 2 GB. Minden adathordozó mellé (ellenőrzés céljából) egy print is szükséges

Montírozandó filmet csak végszükség esetén fogadunk, mivel a kilövő program segítségével az adathordozóról minden hirdetés a helyére kerül, így a kézi montírozás elkerülése nagymértékben elősegíti a pontos nyomást.

A HEGESZTÉSTECHNIKA c. folyóirat vágott mérete: 215 x 290 mm.

Kéziratok

A közlésre szánt kéziratokat a főszerkesztőnek kell leadni.

Más folyóiratban meg nem jelent kézirat kerülhet közlésre. A kézirat hirdetés jellegű tartalommal nem rendelkezhet. A kézirat oldal száma ábrákkal, táblázatokkal, referenciákkal együtt értendő.

A kézirat papírmérete: A4, azaz 210 x 297 mm.

A kézirat szövegmérete: 170 x 250 mm (felső margó 25 mm, alul, valamint a bal és jobb oldalon 20 mm). (25 sor 58 leütés) A közlemény címe a lap első sora a baloldali margónál kezdve, betűtípusa Times, 14-es betűmérettel, félkövér karakterekkel.

 

A szöveg betűmérete 12, ajánlott betűtípus Times, sortáv.1,5. A bekezdés 6 pt térköz kihagyással.

A szerző(k) megnevezése a közlemény végén a jobboldali margónál. A szerző(k) neve mögött gömbölyű zárójelben a munkahely(ük) rövid neve és helye. Lábjegyzet(ek) a lap alján, jól elválasztva a szövegtől.

A táblázatok külön oldalon. Egy egy táblázat max. mérete a táblázat számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x170 mm. A táblázat száma (pl. 2. táblázat) és címe a táblázat alatt.

 

 Az ábrák (fotók) nem beszerkesztve, külön oldalon, illetve külön fájlokban. Egy-egy ábra max. mérete az ábra számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x 170 mm. Az ábra száma (pl. 2. ábra) és címe az ábra alatt. A jobb minőség érdekében foto eredeti lenne szükséges

A vonalas ábrák nem kerülnek átrajzolásra, ezért az ábrák kivitele: fehér papíron tussal, vagy számítógéppel megrajzolt ábra, vagy jó minőségű másolat fogadható el. A referenciák külön oldalon sorszámozva (pl. [2], [3]), rövid névvel, eredeti címmel, a megjelenés helyének rövid megjelölésével.

Oldalszámozás a lap alján, középen, arab számokkal.

Más folyóiratban megjelent közlemény csak tömörítvényként, max. 80%-ra történő tömörítésel közölhető. Tömörítvénynél az eredeti közlemény szerzőjének, címének és a megjelenés helyének a közlése szükséges a közlemény végén jól elkülönítve. A közlemény végén kell feltüntetni a fordító, illetve a tömörítő nevét.

 

Fordításnál, tömörítvényeknél az ábrák és táblázatok szövegét is magyarul kell megadni, (pl. a következő formában: 2. ábra az eredeti anyagban 4. ábra, címe..., Ábraszövegek 1 ,2. ..., vagy Schweissen - hegesztés, ...)

A kézirat átadás IBM kompatibilis lemezen és 1 példányban printelt kivitelben a szövegoldal bal alsó sarkában a lemezen levő fájl név feltüntetésével), az ábrákkal, fotókkal, táblázatokkal együtt, vagy "E-mail"-en. A szerkesztőség a közlés és a kézirat módosítási jogát fenntartja, jelentősebb, a tartalmat is érintő módosítás esetén a szerző hozzájárulásával. A szerzőktől lehetőség szerint angol és német nyelvű címet is kérünk. A szerkesztőség a hozzá eljuttatott kéziratokat és azok kiegészítő anyagait (pl. kéziratokat, fényképeket, lemezeket stb.) nem őrzi meg, illetve csak külön, előzetes kérésre adja vissza a szerző(k)nek!