8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

Közérdekû információk az
a 8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet szerinti ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
(hozzáférhetõ az MHtE www.mhte.hu honlapján, a minõsítést szervezõnél és az MHtE titkárságán)

 

A Magyar Közlöny 127. számában hozták nyilvánosságra az innovációs és technológiai miniszter az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló, 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendeletét (továbbiakban: Rendelet).

Korábban a 3/1998.(I.12.) IKIM jogszabály rendelkezett az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról. A húsz éves rendelet már elavult, átdolgozásra szorult.

Az új jogszabály 2018. augusztus 17-én jelent meg és 2018. szeptember 17-től lépett hatályba.

A rendelet hatálya a hegesztett szerkezetek gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

A Rendelet értelmezésében a hegesztett szerkezet:

a) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti nyomástartó berendezés, rendszer, létesítmény és tartószerkezete, csővezetékei,

b) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló rendelet, valamint az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló rendelet szerinti szállítható nyomástartó berendezés, beleértve a 2004. május 1-je előtt gyártott és forgalomba hozott, megfelelőség újraértékelési eljárás alá nem vont szállítható nyomástartó berendezést,

c) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti töltő berendezés,

d) a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló rendelet szerinti veszélyes folyadékok vagy olvadékok föld feletti, földbe süllyesztett tárolótartálya, létesítményei és csővezetékei,

e) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz, kivéve az ezek szállítására használt szállítóeszközök vagy

f) a veszélyes áruk szállítására használt EX/II és EX/III jármű felépítménye

A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)    a hegesztett csöveket, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendeletben, továbbá a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott hegesztett szerkezetet gyártó gazdálkodó szervezetekre, és

b) a nukleáris létesítmények biztonsági osztályba sorolt hegesztett szerkezetek gyártásánál, szerelésénél, átalakításánál, javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre.

A Rendelet interpretálásában ömlesztőhegesztési eljárások közé tartozik az ívhegesztés, a lánghegesztés, a nagy energiájú sugaras hegesztés, a termithegesztés, a villamos salakhegesztés, az elektrogáz-hegesztés, az indukciós hegesztés, a fénysugaras hegesztés, az ívhúzásos csaphegesztés, továbbá a keményforrasztás és a műanyaghegesztés.

A gazdálkodó szervezetnek eleget kell tenni a Rendelet 4. és 5. paragrafusában előírt követelményeknek.

A gazdasági szervezettől elvárt követelményeket a 4. paragrafus szabályozza:

1.) A hegesztési felelősnek legyen

  • az MSZ EN ISO 14731 szabvány szerinti végzettsége;
  • független a gyártást végző szervezettől;
  • szakirányú képesítése;
  • legalább két éves gyakorlata.

2.) A hegesztéshez olyan hozaganyagot kell alkalmazni, amely az MSZ EN 10204 szabvány szerint legalább 2.2. típusú bizonylattal rendelkezik.

3.) A gazdálkodó szervezet tevékenységet az MSZ EN ISO 3834-2 vagy az MSZ EN ISO 3834-3 szabvány szerinti követelményeknek megfelelően kell, hogy végezze.

4.) Kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztőgép-kezelőket kell foglalkoztatni.

5.) Rendelkezni kell kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiával    (WPQR-rel).

A Rendelet 5. paragrafusa szerint az MHtE-nek a tanúsítvány érvényességi idején belül folyamatosan felügyelnie, ellenőriznie kell a Rendelet 4. paragrafusában előírt követelmények teljesülését.

A gazdálkodó szervezet köteles az MHtE felé évenkénti nyilatkozattételre. A Rendelet 4. paragrafusában előírt követelményeknek való megfelelést nyilatkozatban kell rögzítenie. A nyilatkozat megtételére az MHtE nyomtatványt küld a gazdálkodó szervezetnek, melyet nyilatkozatként kitöltve e-mailben vagy postán lehet visszaküldeni.

A már nem érvényes 3/98-as jogszabály szerint kiadott és még érvényes tanúsítványok lejáratukig továbbra is érvényesek. Ebben az esetben a gazdasági szervezetnek nem kell újbóli nyilvántartásba vételt kezdeményezni.

A gazdálkodó szervezet, amely a Rendelet hatályába tartozó ömlesztőhegesztési tevékenységet kíván végezni, köteles azt a Hatóságnak bejelenteni.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  • a tanúsítványt;
  • a vizsgálati jegyzőkönyvet;
  • a tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiákat tartalmazó összesítő másolati példányát;
  • a díjfizetési kötelezettség teljesítésének az igazolását

A bejelentett gazdálkodó szervezetek nyilvántartása a Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai honlapján rendszeres frissítéssel kerül közzétételre.

Az MHtE, mint a Hatóság által kijelölt tanúsító szervezet szakértőivel ügyfelei rendelkezésre áll. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk.

A honlapon található információkon felül az alábbi munkatársunkhoz fordulhatnak információért:

Laurencsikné Benedek Júlia

Tel.: 36-1769-0056 /4. mellék vagy 70-400-2767

email: benedekj@mhte.hu