Technológiák minősítése

Általános célú és kifejezetten nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítő gyártók által tervezett hegesztéstechnológia alkalmasságát az MHtE a következő feltételekhez köti:

Általános célú (ideértve az acélszerkezeteket is) termékek állandó kötéseinek hegesztési technológiájának tanúsításához az MSZ EN ISO 15613 és MSZ EN ISO 15614  szabványsorozat elemeit kell alkalmazni.

A gyártó köteles elkészíteni pWPS -eit azaz az előzetes hegesztési utasítását, majd a független szervezet szakértője elött meg kell hegesztenie a vonatkozó szabvány által előírt kivitelű próbadarabokat. Az átvett próbadarabokat a gyártó által választott akkreditált laboratóriumban saját költségére bevizsgáltatja a vonatkozó szabványokban előírt vizsgálatok  szerint.  A technológia az előírt és vonatkozó szabványokban megadott paramétereknek való megfelelés esetén sikeres. A technológia megfelelőségét az MHtE 2 féle képpen tudja igazolni a gyártó választása alapján:

  1. A sikeres technológiát az MHtE jelentés formájában hagyja jóvá. A jelentés mellékletét képezi a gyártó által készített pWPS, valamint a hegesztett kötésről akkreditált anyagvizsgáló laboratórium által készített, a kötés megfelelőségét igazoló anyagvizsgálati jegyzőkönyv 
  2. A gyártó elkészíti a WPQR-jét azaz a Gyártói Hegesztéstechnológia Vizsgálati jegyzőkönyveit az MSZ EN ISO 15613 és az MSZ EN ISO 15614  szabványsorozatban javasolt  formanyomtatvány alkalmazásával.  Az MHtE mint független harmadik  fél szakértője ellenőrzés után  és az eredmények és formák illetve tartalmak elfogadása esetén aláírásával hitelesíti a jelentést.  

Az MHtE  saját  bélyegzőjét is  alkalmazva az MHtE jóváhagyója  hitelesíti az adatokat.

A hegesztéstechnológia minősítési jegyzőkönyve WPQR  önálló  MHtE azonosító jellel  kerül dokumentálásra  mely mindenkor  visszakereshető.

Több  egyidőben jóváhagyott WPQR-eket összefoglaló táblázatban célszerű  megadni a lényeges adatok feltüntetésével.

A hegesztéstechnológia jóváhagyási folyamata során megengedett, hogy a technológiai vizsgálathoz hegesztendő próbadarabok hegesztését végző személy hegesztői alkalmasságát is meg  lehessen ítélni.

Nyomástartó berendezésekre tervezett hegesztett kötések technológiájának megfelelőségértékelését csak bejelentett szervezet végezheti. Ez esetben a gyártónak a 2014/68/EU jogszabályhoz harmonizált szabványt kell alkalmazni. A direktívához harmonizált szabványokról az Európai Bizottság honlapján tájékozódhat, melyet ide kattintva érhet el. 

 
 
 
 Amennyiben az oldalon fellelhető információkon túl kérdésük merül fel, keressék kolléganőinket:
 
 

Papp Lászlóné
minősítést szervező
tel.: 061-769-0056 / 3 mellék; 0670/400-2766
e-mail: pbea@mhte.hu