Technológiák minősítése

Az MHtE megrendelés esetén a hegesztéstechnológiákról harmadik feles minősítést állít ki.

Általános célú és kifejezetten nyomástartó berendezések állandó kötéseit készítő gyártók által tervezett hegesztéstechnológia alkalmasságát az MHtE a következő feltételekhez köti:

Általános célú (ideértve az acélszerkezeteket is) termékek állandó kötéseinek hegesztési technológiájának minősítéséhez az MSZ EN ISO 15613 beírni szabvány vagy az MSZ EN ISO 15614 szabványsorozat elemeit kell alkalmazni.

A gyártó köteles elkészíteni pWPS -eit azaz az előzetes hegesztési utasítását, majd a független szervezet szakértője előtt meg kell hegesztenie a vonatkozó szabvány által előírt kivitelű próbadarabokat. Az átvett próbadarabokat a gyártó által választott akkreditált laboratóriumban saját költségére bevizsgáltatja a vonatkozó szabványokban előírt vizsgálatok szerint.  A technológia az előírt és vonatkozó szabványokban megadott paramétereknek való megfelelés esetén sikeres. A technológia megfelelőségét az MHtE kétféleképpen tudja igazolni a gyártó választása alapján:

  1. A sikeres technológiát az MHtE jelentés formájában hagyja jóvá. A jelentés mellékletét képezi a gyártó által készített pWPS, valamint a hegesztett kötésről akkreditált anyagvizsgáló laboratórium által készített, a kötés megfelelőségét igazoló anyagvizsgálati jegyzőkönyv.
  2. MHtE saját formanyomtatványait alkalmazva, a gyártó bevonásával elkészíti és megfelelő vizsgálati eredmények esetén aláírással hitelesíti a WPQR-t, azaz a hegesztéstechnológia minősítési jegyzőkönyvet az MSZ EN ISO 15613 szabvány vagy az MSZ EN ISO 15614 szabványsorozatban előírtak szerint.

A hegesztéstechnológia minősítési jegyzőkönyve (WPQR) önálló MHtE azonosító jellel kerül dokumentálásra, mely mindenkor visszakereshető.

Több, egyidőben jóváhagyott WPQR-eket összefoglaló táblázatban célszerű nyilvántartani a lényeges adatok feltüntetésével.

A hegesztéstechnológia jóváhagyási folyamata során megengedett, hogy a technológiavizsgálathoz hegesztendő próbadarabok hegesztését végző személy hegesztői alkalmasságát is meg  lehessen ítélni.

Nyomástartó berendezésekre tervezett hegesztett kötések technológiájának megfelelőségértékelését csak bejelentett szervezet végezheti. Ez esetben a gyártónak a 2014/68/EU jogszabályhoz harmonizált szabványt kell alkalmazni. A direktívához harmonizált szabványokról az Európai Bizottság honlapján tájékozódhat, melyet ide kattintva érhet el. 
 
 
 
 Amennyiben az oldalon fellelhető információkon túl kérdésük merül fel, keressék kolléganőnket:
 
 

Laurencsikné Benedek Júlia
minősítést szervező
tel.: 061-769-0056 / 4 mellék; 0670/400-2767
e-mail: benedekj@mhte.hu